subota, 21. studenoga 2015.

Molimo za vladavinu Krista Kralja u HrvatskojDEVETNICA KRISTU KRALJU

R. Dana mi je sva vlast.
O. Na nebu i na zemlji.
Svi: Gospodin Bog* dat će mu prijestolje Davida, oca njegova,/ i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke/ i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, aleluja.

Pomolimo se: Molimo te, Gospodine, da mi koji slavimo našu podložnost pod zastavom Krista Kralja, uzmognemo s njime kraljevati uvijeke u njegovu nebeskom prebivalištu. Koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. O. Amen.

R. Gospodin će postaviti Kralja zauvijek.
O. Gospodin će blagosloviti narod svoj u miru.
R. Kraljevstvo njegovo kraljevstvo je vječno.
O. Svi će mu kraljevi služiti.
R. Gospodin je Sudac naš; Gospodin je Zakonoša naš.
O. Gospodin je Kralj naš; on će nas spasiti.
Svi: Zahvaljujmo* Bogu Ocu/ koji nas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti./ On nas izbavi iz vlasti tame/ i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje. Amen.

Posveta Presvetom Srcu, Kralju naroda:
 Isuse preslatki, otkupitelju ljudskog roda, - pogledaj na nas, pred oltarom tvojim ponizno prostrte! - Tvoji smo, tvoji hoćemo da budemo; - a da mognemo s tobom što čvršće biti sjedinjeni, - evo se danas svaka od nas - drage volje posvećuje Presvetome Srcu tvojemu. - Tebe, istina, mnogi nisu nikada upoznali, - tebe su, prezrevši zapovijedi tvoje, mnogi odbacili. - Smiluj se jednima i drugima, dobri Isuse, - i sve ih pritegni k Svetome Srcu svojemu. - Kralj budi, Gospodine, ne samo vjernima - koji se nisu nikada odmetnuli od tebe - nego i rasipnim sinovima koji su te ostavili: - učini da se ovi u kuću očinsku brzo povrate - da od bijede i gladi ne poginu. - Kralj budi onima - koje ili kriva mišljenja zavaravaju - ili nesloga rastavlja, - i pozovi ih natrag u luku istine - i jedinstvo vjere - da naskoro bude jedno stado i jedan pastir. - Daj, Gospodine, Crkvi svojoj, - sigurnu, potpunu slobodu, - udijeli svim narodima mir i red, - učini da s čitave zemlje jedan odjekuje glas: - Budi hvala božanskom srcu - koje nas je spasilo; njemu slava i čast u vijeke. Amen.

srijeda, 4. studenoga 2015.

Za bolje razumijevanje krize s migrantima

Invazija migranata nije nikakvo pitanje. Oni su samo odgovor. Jedino je pitanje koliko dugo ćemo čekati da opet Gospodinu služimo svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim.

Popravi se Jeruzaleme, da mi se duša od tebe ne odvrati, da te ne pretvorim u pustoš, u zemlju nenastanjenu. Jer 6,8
Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: 'Popravite svoje putove i djela svoja, pa ću boraviti s vama na ovome mjestu. Ne uzdajte se u lažne riječi: 'Svetište Jahvino! Svetište Jahvino! Svetište Jahvino! Ali ako zaista popravite svoje putove i djela svoja i ako zaista budete činili što je pravo, svatko prema bližnjemu svome, ako ne budete tlačili stranca, sirote i udovice i ne budete prolijevali krvi nedužne na ovome mjestu, ako ne budete trčali za tuđim bogovima na svoju nesreću - boravit ću s vama na ovome mjestu, u zemlji koju sam dao vašim ocima zauvijek. Ali se vi uzdate u lažne i beskorisne riječi! Zar da kradete, ubijate, činite preljub, krivo se zaklinjete, palite tamjan Baalu i trčite za tuđim bogovima kojih ne poznajete, a onda da dolazite i stojite preda mnom u Domu ovome koji nosi moje ime i govorite: 'Spašeni smo!' i da nakon toga opet činite nedjela i opačine? Jer 7, 3-10

Dajte slavu Jahvi, Bogu svojemu, prije nego što se smrkne, prije nego što se noge vaše spotaknu po planinama mračnim. Jer 13,16

Zato ovako govori Jahve: "Ako se vratiš, pustit ću te da mi opet služiš; ako odvojiš dragocjeno od bezvrijedna, bit ćeš usta moja. Oni će se okrenuti k tebi, al' ti se zato ne smiješ okrenuti k njima! Učinit ću od tebe za ovaj narod zid od mjedi, neosvojiv. Borit će se protiv tebe, al' te neće nadvladati, jer ja sam s tobom, da te spasim i izbavim" - riječ je Jahvina. "Izbavit ću te iz ruku zlikovaca i otkupiti te iz ruku silnika." Jer 15,19-21