utorak, 20. veljače 2018.

Glavne istine koje dijete treba znati - "Za vjeru tvoga djeteta"


Tko je Bog? 

Bog je sve stvorio

Dijete, tko je sagradio ovu kuću u kojoj stanujemo? Tata. Kako ju je sagradio? Dovezao je kamenje i cigle, itd. Zatim su zidari slagali ciglu na ciglu, kamen na kamen, dok nisu podigli sve zidove. Stolar je načinio podove, vrata, prozore, tesar je podigao krov. To je sve dao načiniti tata. On je dao sagraditi ovu kuću. Što misliš, tko je načinio ovaj svijet? Znaš li što je svijet? Vidiš li na nebu sunce, mjesec i zvijezde? Vidiš li gore, rijeke, životinje, biljke, ljude? Sve to zajedno je svijet. Tko je mogao načiniti ovaj svijet? Dragi Bog. Tko je stvorio oblake, itd? Dragi Bog. 

Dragi Bože, kako si velik, kako silan! Sve si stvorio.

Bog je sve stvorio iz ničega

Od čega je tvoj tata sagradio ovu kuću? Od cigle, drveta, itd. Je li je mogao sagraditi od ničega? Ne, to ne bi mogao načiniti niti jedan čovjek na svijetu, pa ni tata. Ali dragi Bog nije trebao ništa, kada je
stvorio ovaj svijet. On je sve iz ništa načinio. I oblake i sunce, sve, sve je iz ništa stvorio. Samo je Bog tako moguć, da može iz ništa načiniti nešto. On može sve što On hoće. On je svemoguć.

Bog je Gospodar cijeloga svijeta

Čija je ovo kuća? Tatina. Tko zapovijeda u ovoj kući? Tata. Kome zapovijeda? Mami, tvojoj braći, tebi, radnicima.

Čiji je ovaj svijet? Božji. Bog zapovijeda u nebu anđelima, a na zemlji ljudima, životinjama, biljkama, svemu. Anđelima je zapovjedio da paze na nas ljude. Ljudima zapovijeda da budu dobri, životinjama da jedu, trče, itd. Drveću da raste, rijekama da teku u more, suncu da svijetli, itd. Što još Bog zapovijeda?

Bože, Ti si Gospodar ovog velikog svijeta! Tebe mora sve slušti.

Bog je naš Gospodar

Bogu se moraju pokoravati svi ljudi. I ti. I to uvijek i svagdje. Što Bog hoće, to nam zapovijeda. U prvom redu nam Bog zapovijeda da Njega ljubimo. I ti moraš ljubiti dragog Boga. Sklopi ruke i reci sa mnom:

Dragi Bože, Ti mi zapovijedaj, a ja ću Te uvijek slušati. Bit ću dobar i valjan, jer Ti to hoćeš. Pomozi mi da takav budem.

"Za vjeru tvoga djeteta: obiteljska kateheza" - Izdao i umnožio Biskupski ordinarijat u Đakovu, 1962. - 5. - 7. str.

ponedjeljak, 19. veljače 2018.

Kako će majka voditi svoje dijete Bogu - "Za vjeru tvoga djeteta"


Prije pouke o vjeri:

Već na majčinu krilu neka dijete uči moliti

Majko, kad lijegaš svoje dijete na počinak, načini mu na čelu znak svetoga križa i preporuči ga Bogu.

Kada tvoje dijete počne govoriti, uči ga izgovarati sveta imena Isusa i Marije. Već u ranoj dobi uči svoje dijete pobožno moliti. Najbolja priprava na to jest, majko, tvoja pobožnost, koju dijete nesvjesno usvaja. Ono oponaša tvoj glas, držanje, izražaj lica, cijelu pobožnost, koja se odražava na tvojem 1icu. Pokaži djetetu slike Isusa i Marije. "Vidiš, to je mali Isus, a ovo je draga majka Božja. Poljubi ih i reci: Isuse i Marijo, ja vas jako volim." Nauči dijete ovakve kratke molitve.

Ništa zato ako ne razumije što kaže. Dapače, bilo bi krivo, čekati na to, jer samo ovako možeš predusresti, da mu svijet i grijeh ne okaljaju nevino srce. Prije svega nauči svoje dijete kako načiniti znak svetoga križa. Stani pred njega i lijevom rukom načini križ, da te ono može oponašati desnom rukom, Nauči ga polako Oče naš, Zdravo Marijo. Moli s njime Anđelu čuvaru, kao i kratku jutarnju i večernju molitvu. Upozori dijete, da kada moli, da razgovara s dragim Bogom i svecima.

Priučavaj dijete rano na strelovite molitve

Ništa ne može nadoknaditi strelovite molitve. One su najsigurniji način povezanosti s Bogom. Nauči dijete što prije na njih, da mu uđu u krv. Moli s njime ove i slične uzdahe: Moj Bože! Moj Isuse! Moja Majko Marijo, ljubim Te! Isuse, daj da budem dobro i poslušno dijete! Neću više biti neposlušno, lakomo itd. dijete. Isuse, čeznem za tobom, dođi u moje srce! Draga nebeska Majko, čuvaj me!

Počni što ranije s euharistijskim odgojem djeteta

Već od nježne dobi neka dijete ljubi Isusa u sv. Pričesti i neka čezne za sjedinjenjem s Isusom. 

Odnesi ga u crkvu k Isusu. Pokaži mu svetohranište. 

"Vidiš, tu iza tih vratiju stanuje dragi Isus, tu je u čuje sve što mu kažeš. On te gleda, smiješi ti se i jedva čeka čas, kada će doći u tvoje srce. Klekni i reci dragom Isusu, da i ti Njega jako voliš. Obećaj mu, da ćeš biti dobar."

Kada se, majko, vratiš od svete Pričesti, uzmi dijete na svoje ruke i pričaj mu gdje si bila, tko je k tebi došao.  

"Isus je, drago dijete malo prije počivao na mojim usnama, a u srcu mi je kucalo njegovo Presveto Srce."

Povedi svoje dijete na sv. Misu, procesije, blagoslove itd.
"Vidiš li u onoj lijepoj zlatnoj pokaznici ono bijelo, okruglo. To je sveta Hostija. Prije je to bio samo obični kruh, ali na riječi svećenika došao je u nju dragi Isus. Sklopi lijepo ruke i reci: "Isuse, ja te jako volim!"

"Za vjeru tvoga djeteta: obiteljska kateheza" - Izdao i umnožio Biskupski ordinarijat u Đakovu, 1962. - 3. -5. str.

ponedjeljak, 12. veljače 2018.

Dužnosti roditelja prema svojoj djeci„Tko zavede jednoga od ovih malenih, koji vjeruju u mene, bolje bi mu bilo, da mu se o vrat objesi mlinski kamen i da potone u dubinu morsku.“ (Mt 18,6)

1. Roditelji su dužni dati svojoj djeci nužnu hranu, odjeću i sklonište.
Ove dužnosti tiču se oba roditelja, bez obzira žive li oni zajedno ili odvojeno. Također moraju svoju djecu čuvati od svake životne opasnosti i štititi ih od moguće smrti. 

2. Roditelji su dužni dati svojoj djeci dobar primjer. 
Roditelji daju dobar primjer strogo obavljajući sve svoje vjerske dužnosti. Na primjer: redovitim odlaskom na svetu Misu, nemrsom i postom na određene dane, pažljivo izbjegavajući nepristojan govor, psovke, laganje, kritiziranje, nečednost i pijanstvo. 
Roditelji moraju zapamtiti da su djeca odlični imitatori i moraju biti jako pažljivi oko svega što rade i čine u prisutnosti svoje djece. 

3. Roditelji su dužni pružiti svojoj djeci pravi katolički dom. 
Katolički dom je onaj u kojem su Bog i vjera najvažniji.
U domu moraju postojati raspela, slike Isusa, Blažene Djevice Marije i svetaca. Nečedne slike i kalendari, nepristojni i žuti časopisi, knjige, stripovi, televizijski programi i filmovi nemaju mjesta u kršćanskom domu. U njemu treba biti dobrih knjiga, katoličkih novina i časopisa. 

4. Roditelji su dužni što prije nakon rođenja krstiti svoju djecu.
Težak je grijeh odgađati krštenje beba, a ako postoji bilo kakva opasnost za život novorođenčeta, svećenik se treba odmah pozvati.
U opasnosti od smrti a kada nema dosupnog svećenika, krstiti može i treba bilo tko (bolje netko osim roditelja). Onaj koji krsti ne treba biti katolik; može biti bilo koje vjere ili nijedne vjere. Procedura je ovakva: Polijevaj vodu po djetetovoj glavi (koži, ne samo po kosi) izgovarajući u isto vrijeme: „Ja te krstim u ima Oca i Sina i Duha Svetoga.“ 

5. Roditelji su dužni voditi računa da djeca idu na ispovijed, primaju svetu Pričest i prime sakramenat Potvrde.
Djecu treba naučiti da redovito i često idu na ispovijed i svetu Pričest – svaki tjedan, ako je moguće, posebno za vrijeme praznika. 

6. Roditelji su dužni naučiti svoju djecu moliti.
Svakodnevne molitve obitelj treba moliti zajedno. 
Kao što kaže poslovica: „Obitelj koja moli zajedno ostaje zajedno.“ Svakodnevna obiteljska krunica jako je važna da biste osigurali da djeca odrastu u dobre katolike. 


7. Roditelji su dužni pobrinuti se da djeca idu na Misu svake nedjelje i na obvezne blagdane. 
Roditelji ne smiju ostaviti djecu kod kuće i dopustiti da ne idu na Misu osim iz vrlo ozbiljnih razloga. 

8. Roditelji su dužni pripaziti da se njihova djeca na Pepelnicu i Veliki Petak potpuno uzdržavaju od mesa i da se na druge petke u godini uzdržavaju od mesa ili čine jednako vrijednu pokoru. 
Tradicionalno je svaki katolik stariji od sedam godina bio obvezan držati nemrs. 
Prema novim pravilima, svaki katolik stariji od 14 godina je obvezan uzdržavati se od mesa. 

9. Roditelji su dužni slati djecu u prave katoličke škole. 
To se odnosi i na srednju školu i fakultet, kao i osnovnu školu. Roditeljima je zabranjeno crkvenim zakonom slati svoju djecu u drugačiju vrstu škole. 
Danas je vrlo često jedina istinski katolička škola koja nam je dostupna ona kod kuće. Iskustvo pokazuje da katoličko školovanje kod kuće daje odlične rezultate i duhovno i akademski i da donosi veliki blagoslov obitelji. 

10. Roditelji su dužni inzistirati da se njihova djeca ožene u Katoličkoj Crkvi. 
Katolik se može oženiti jedino u prisutstvu katoličkog svećenika i dva svjedoka.
Kada sin ili kćer počnu ozbiljno razmišljati o ženidbi, roditelji ga/ju trebaju poslati svećeniku da primi potrebnu poduku o braku. Trebali bi ohrabrivati hodanje samo s katolicima ili barem s onim nekatolicima koji su spremni proći čitavu poduku o katoličkoj vjeri. Roditelji čine smrtni grijeh ako sile ili nepropisno nagovaraju nekog od svoje djece da se ženi. 

11. Roditelji su dužni prenijeti svojoj djeci kršćanski stav o braku i imanju djece. 
Roditelji trebaju izbjegavati žaliti se na teškoće bračnog života i šaliti se na račun svetih bračnih dužnosti. 
Rođenje novog djeteta treba biti radosna prilika za čitavu obitelj tako da i druga djeca nauče da je imati djecu najveći blagoslov bračnog života. 

12. Roditelji su dužni pripremiti svoju djecu za brak. 
Djeca trebaju biti poučena o ozbiljnim dužnostima i odgovornostima braka, i rječju i primjerom. 
Ona također trebaju biti podučena i o praktičnoj strani domaćinstva poput čišćenja, kuhanja, šivanja, brige o djeci, točnosti i urednosti. 

13. Roditelji su dužni podučiti svoju djecu o činjenicama spolnog života. 
Te informacije treba dati pažljivo i s naglaskom na ljepotu i svetost bračnih odnosa. 
Odgovori na pitanja o činjenicama spolnog života trebaju biti točni, ali uvijek primjereni za dob i mentalni razvoj djeteta. Roditelji trebaju ohrabrivati povjerenje svoje djece tako da ona njima dođu tražeći informacije.

14. Roditelji su dužni štititi svoju djecu od grijeha, posebno grijeha nečistiće. 
Pored zaštite svoje djece od lošeg društva, itd., roditelji imaju ozbiljnu dužnost činiti što god je potrebno da bi zaštitili svoju djecu od razrednog „spolnog odgoja“ i u javnim i u katoličkim školama. 
Formalni „spolni odgoj“ je uvijek prostački nečedan i velika napast za grijeh, čak i bez nekatoličkog „gledišta“ iz kojeg se obično daje. 

15. Roditelji su dužni ispravljati grijehe i slabosti svoje djece. 
Ozbiljan je grijeh zanemariti ovu dužnost. 

16. Roditelji su dužni podučiti svoju djecu o krepostima iskrenosti, poslušnosti, poštenja, čistoće i čednosti u odijevanju. 
Ove poduke trebaju dobiti rano i treba ih neprestano ponavljati. 

17. Roditelji su dužni naučiti djecu da poštuju prava i imovinu drugih. 
Mnogi roditelji ozbiljno griješe lošim primjerom u ovom području. 

18. Roditelji su dužni naučiti svoju djecu da imaju poštovanje prema zakonitom autoritetu. 
Djecu rano treba naučiti da poštuju sve zakonite autoritete, posebno autoritet Crkve, države i škole.

19. Roditelji su dužni pružiti svojoj djecu cjelovitu rekreaciju i čuvati ih od lošeg društva.
Kršćanski dom treba biti središte djetetovog društvenog života, mjesto gdje se osjeća slobodno dovesti svoje prijatelje. 
Roditelji trebaju biti vrlo pažljivi ako dopuštaju svojoj djeci da idu u kino; oni također trebaju pregledavati stripove koje čitaju i upravljati njihovim korištenjem medija. Djeca upijaju mnoge nekršćanske ideje o životu, braku, zločinu, opojnim pićima, itd. iz tih izvora zabave.[Možemo zamisliti što bi p. Cogan rekao o modernom radiju, kinu i televiziji.]

20. Roditelji su dužni ohrabrivati djetetovu želju da postane svećenik, časni brat ili sestra. 
Imati svećenika, časnog brata ili sestru u obitelji je jedan od najvećih blagoslova koje Bog može dati majci ili ocu. Umjesto da odvraćaju dijete od takve želje, roditelji ga trebaju ohrabrivati.