utorak, 10. siječnja 2017.

Zašto školovati kod kuće?Otac  John Hardon, vrlo cijenjeni katolički teolog, sada pokojni i odnedavno predložen za beatifikaciju, govorio je roditeljima koji školuju djecu kod kuće na konferenciji. Ovo je izbor njegovih komentara. 

Zašto školovati kod kuće? Kao prvo, školovanje kod kuće je najstariji oblik katoličkog obrazovanja. Prvih 300 godina crkvene povijesti, nije postojala mogućnost za katoličke škole. Čak nisu smijele postojati niti katoličke crkve. Podzemne katakombe ispod grada Rima bile su crkve. Škole nisu dolazile u obzir. 
U prvih tri stoljeća, vjera se temeljila isključivo na školovanju kod kuće. Mnogi od tih kršćanskih učenika koje su roditelji školovali kod kuće, koji su bili čvrsto podučeni u svojoj vjeri, postali su mučenici na kojima je Crkva sagrađena. 
Sljedećih petsto godina, kršćani školovani kod kuće ne samo da su ustanovili vjeru, već su i stigli do dalekih krajeva poznatog svijeta. Sljedećih sedamsto godina, školovanje kod kuće bilo je to koje je širilo vjeru, roditelji koji su podučavali svoju vlastitu djecu. Crkva je stigla od sjevernog vrha Škotske do južnog vrha Afrike. Nastali su vjerski redovi. Neki od tih redova podučavali su djecu, ali još uvijek su većinu djece podučavali njihovi roditelji. 
Od početka povijesti katoličke crkve, velika većina djece nije nikada obrazovana u katoličkim školama. 

Drugi razlog zašto podržavam školovanje kod kuće je taj da gdje god je katolička crkva utemeljena i gdje je cvala, školovanje kod kuće je bilo neprekidno i dugo. Jedna je stvar utemeljiti crkvu u nekoj zemlji; nešto posve drugo je održati katoličku crkvu, čak i da barem preživi. Povijesno, školovanje kod kuće je bilo zaslužno za to. 

Treći razlog zašto je katoličko školovanje kod kuće bilo nužno i prijeko potrebno je taj da su roditelji s djecom od začeća pa kroz sve godine do njihove zrelosti. Koja je razlika za roditelje da budu sa svojom djecom i fizički kao i duhovno! Jedna od mojih definicija katočkog kućnog obrazovanja je fraza „roditelji u bliskom duhovnom odnosu sa svojom djecom”.

To nije slučajna retorika. Krist je ustanovio sakrament ženidbe u svrhu pružanja roditeljima milosti koja im je potrebna da bi ostali jedan drugome vjerni do smrti, ali također da im pruži dodatne milosti i snagu. U stvari, sakrament ženidbe je ustanovljen da bi učinio školovanje kod kuće mogućim! On je ustanovljen da pruži roditeljima milosti koje su im potrebne u podučavanju djece! 

Ja sam podučavao u školi četrdeset godina, uključujući dvadeset i pet godina kada sam podučavao svoje kolege isusovce njihovu teologiju. Kao učitelj, ja nisam imao garanciju milosti da efikasno podučavam učenike onome što im najviše treba. Samo roditeljima su dane milosti i tako garancija, po sakramentu ženidbe, da efikasno podučavaju svoju vlastitu djecu ono što im treba, pogotovo u vjeri, ali i u drugim područjima. Roditeljima, i nikome drugome, sakramentalno je garantirana milost da učinkovito podučavaju svoju djecu. 

Ako djeca ne prime pouzdano katoličko kućno obrazovanje, institucionalizirano obrazovanje biti će beskorisno. Vjerni katolici uvijek su smetali onima koji ne dijele njihova vjerska uvjerenja. Glavni izvor te opozicije od početka su bili sekularni pedagozi. Protivljenje vjeri i protivljenje pravima roditelja da podučavaju svoju djecu čak i temeljima vjere prisutno je od osvita kršćanstva. 

Imam nekoliko prijedloga za vas roditelje. Kao prvo, ako ćete se upustiti u školovanje kod kuće, morate biti jako, jako, jako motivirani. 

Kao drugo, roditelji, ako ćete podučavati vjeru svojoj djeci, onda je i vi sami morate naučiti, vi sami je morate razumijeti, ono što se nadate naučiti svoju djecu. 

Treće, roditelji moraju surađivati jedni s drugima. Otac mora surađivati s majkom u podučavanju djece. Niti majka sama, niti otac sam, već otac i majka moraju surađivati u poduci svoje djece. 

Ponovno, ako želite dijeliti vjeru sa svojom djecom, vi morate sami imati duboku vjeru, a to znači da to mora biti vjera koju živite. Školovanje kod kuće ne treba ništa više od roditelja koji žive svoju katoličku vjeru. 


Kao zaključak, molim ovu molitvu za roditelje koji školuju svoju djecu kod kuće:
Gospodine Isuse, Tebe su podučavali Josip i Marija kod kuće u Nazaretu. Molim podaj posebno ovim roditeljima svjetlo da vide kako je bilo prijeko potrebno takvo školovanje kroz stoljeća i kako je apsolutno potrebno za opstanak Tvoje Crkve u današnje vrijeme, kao što je bilo i povijesno. Ali iznad svega, dragi Isuse, podaj nam hrabrosti koja nam je potrebna da učinimo ono što ti želim od nas jer, dragi Spasitelju, svrha katoličkog obrazovanja je pripremiti duše za vječnost. Podaj nam hrabrosti u našim uvjerenjima. Amen.

Izvor

Nema komentara:

Objavi komentar