utorak, 3. listopada 2017.

Novi Zavjet o Postanku


Tema: Stvaranje muškarca i žene
Novi Zavjet - Matej 19: 4- "On im odgovori: "Nijeste li čitali, da je Stvoritelj u početku stvorio čovjeka kao muža i ženu."
Postanak - 1: 27; 5: 2- Tako stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih. Kao muško i žensko stvori ih, blagoslovi ih i dade im ime čovjek, kad su bili stvoreni.

Tema: Muškarac će prionuti uz svoju ženu i biti će jedno tijelo
N.Z. - Matej 19: 5-6 - "Zato će muž ostaviti oca i majku i prionuti za ženu svoju i dvoje će biti jedno tijelo. Oni dakle nijesu više dvoje nego jedno tijelo. I što je Bog svezao, ne smije čovjek rastavljati."
Post - 2:24- Zato ostavlja muž oca i mater i prianja za ženu svoju, i budu jedno tijelo.Tema: Pravedni Abel
N.Z. - Matej 23: 35-  Tako neka dođe na vas sva krv pravedna, što je bila prolivena na zemlji, od krvi Abela pravednoga do krvi Zaharije, sina Berekijina, kojega ubiste među hramom i žrtvenikom.
Post - 4: 4 -  I Abel žrtvova od prvina stada svojega, i to komade sala. Gospod pogleda milostivo na Abela i žrtvu njegovu...Tema: Dani Noe
N.Z. - Matej 24: 37-39- Kao u dane Noine, tako će biti kod dolaska, Sina čovječjega. U dane pred potopom gostili su se i pili, ženili su se i udavali do onoga dana, kad Noa uđe u kovčeg; I nijesu došli do uviđavnosti, dok nije provalio potop i sve pograbio. Upravo će tako biti i kod dolaska Sina čovječjega.
Post - 6: 13- Tada reče Bog Noi: "Odlučio sam, kraj svima živim stvorenjima dolazi pred mene; jer je zemlja puna zločina, i što ih čine; i evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom.

Tema: Stvaranje muškarca i žene
N.Z. - Marko 10: 6- Od početka stvaranja stvorio je Bog čovjeka kao muža i ženu.
Post - 1: 27; 5: 2- Tako stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih. Kao muško i žensko stvori ih, blagoslovi ih i dade im ime čovjek, kad su bili stvoreni.

Tema: Muškarac će prionuti uz svoju ženu i biti će jedno tijelo
N.Z. - Marko 10:7-9- "Zato će ostaviti muž oca i majku i prionuti za ženu svoju,i bit će oboje jedno tijelo. Tako nijesu više dvoje, nego jedno tijelo. A što je Bog svezao, ne smije čovjek rastavljati."
Post - 2: 24- Zato ostavlja muž oca i mater i prianja za ženu svoju, i budu jedno tijelo.

Tema: Stvaranje kako je Bog stvorio
N.Z. - Marko 13: 19 - U one dane bit će nevolja, i kakve nije bilo od početka svijeta, što ga je Bog stvorio, do sada, niti će je ikad biti.
Post 1:1; 2: 4  - U početku stvori Bog nebo i zemlju. To je opis postanja neba i zemlje, kad su bili stvoreni. U vrijeme, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo,


Tema: Geneologija – od Abrahama do Šema
N.Z. - Luka 3: 34-36 - Sin Jakovljev, sin Izakov, sin Abrahamov, sin Terahov, sin Nahorov, Sin Serugov, sin Reuov, sin Pelegov, sin Eberov, sin Salin, Sin Kainanov, sin Arfaksadov, sin Šemov, sin Noin, sin Lamekov,
Post - 11:10 - 26

Tema: Geneologija – od Noe do Adama do Boga
N.Z. - Luka 3: 36-38 - Sin Kainanov, sin Arfaksadov, sin Šemov, sin Noin, sin Lamekov, Sin Metuselahov, sin Henokov, sin Jaredov, sin Mahalalelov, sin Kainanov, Sin Enosov, sin Setov, sin Adamov, sin Božji.
Post - 5: 3- 29Tema: Abelova krv
N.Z. - Luka 11: 51 - Od krvi Abelove počevši do krvi Zaharijine, koji je bio smaknut među žrtvenikom i hramom. Da, kažem vam: "Osvetit će se na ovom rodu!
Post - 4: 8-11 - I jednoga dana, kad se je Kain sa svojim bratom Abelom, dok su bili na polju, nešto sporečkao, skoči Kain na brata svojega Abela i ubi ga. Tada upita Gospod Kaina: "Gdje ti je brat Abel?" On odgovori: "Ne znam; zar sam ja čuvar brata svojega?"Tada reče Gospodin: "Što si učinio? Glasno viče sa zemlje k meni krv brata tvojega.Tema: Došao je potop i sve ih uništio
N.Z. - Luka 17: 27 -  Jelo se i pilo, ženilo se i udavalo sve do dana, kad Noa uđe u kovčeg. Tada dođe potop i uništi sve.
Post - 7: 10- 23

Tema: U početku bijaše Bog
N.Z. - Ivan 1:1- 3- U početku bijaše Riječ, i Riječ, bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog. Ova bijaše u početku u Boga. Sve je po njoj postalo, i bez nje ništa nije postalo, što je postalo.
Post - 1:1 - U početku stvori Bog nebo i zemlju.

Tema: Svijet je postao po Njemu
N.Z. - Ivan 1: 10 - Na svijetu bijaše, svijet je po njemu postao; i svijet ga nije spoznao.
Post - 2: 3 - I blagoslovi Bog sedmi dan i proglasi ga svetim, jer taj dan počinu od svega djela svojega, što ga je bio stvorio i učinio.Tema: Otac laži
N.Z. - Ivan 8: 44- Vi imate đavla za oca i hoćete da činite po željama oca svojega, On je bio krvnik ljudi od početka. On nije bio utvrđen u istini jer nema istine u njemu. Kad govori laž, od svojega govori, jer je lažac i otac laži.
Post - 3: 4-5- Zmija reče ženi: "Nikako nećete umrijeti, dapače zna Bog, da će vam se otvoriti oči, čim budete jeli s njega, i da ćete postati kao Bog, kad spoznate, što je dobro i zlo."

Tema: On koji je stvorio nebo i zemlju
N.Z. - Djela 14:15 -  Bogu živome, koji je stvorio nebo i zemlju i more i sve, što je u njima.
2,1 - Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova.

Tema: Svi narodi čovječanstva od jednoga
N.Z. - Djela 17: 26 - Od jednoga sazda cijeli ljudski rod da prebiva po svem licu zemlje;
Post - 9:19; 10:32 - Ova trojica bila su sinovi Noini i od njih se cijelo čovječanstvo zemlje razgranalo. To su porodice potomaka Noinih po svojim porodicama i plemenima. Od njih se razgranaše narodi po zemlji poslije potopa.

Tema: Stvaranje svijeta
N.Z. - Rim 1:20 - Uistinu, ono nevidljivo njegovo, vječna njegova moć i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se po djelima razabire tako da nemaju isprike.
Post -  1: 1-31; 2:4 - U vrijeme, kad Gospod Bog stvori nebo i zemlju...

Tema: Smrt je ušla u svijet po grijehu
N.Z. - Rim 5: 12 - Zbog toga, kao što po jednom Čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt,
Post - 2: 16-17; - A dade Gospod Bog čovjeku ovu zapovijed: "Sa svakoga drveta u vrtu smiješ jesti; Samo s drveta spoznanja dobra i zla ne jedi, jer čim bi jeo s njega, morao bi umrijeti."

Tema: Smrt vlada od Adama
N.Z. - Rim 5: 14-19 - Nego je vladala smrt od Adama sve do Moj sija i nad onima, koji ne sagriješiše prijestupom sličnim kao Adam, koji je prilika onoga, koji je imao doći. Ali dar nije tako kao prijestup; jer ako prijestupom jednoga pomriješe mnogi, mnogo se veća milost Božja i dar izli izobilno na mnoge milošću jednoga čovjeka Isusa Krista. I dar nije kao grijeh jednoga: "jer je za grijeh jednoga bio sud na osuđenje, a dar od mnogih prijestupa vodi k opravdanju. Jer ako je zbog prijestupa jednoga vladala smrt po jednome, mnogo će više oni, koji primaju izobilje milosti i dar pravde, u životu vladati po jednome Isusu Kristu. Zato dakle kao što po grijehu jednoga dođe osuđenje na sve ljude, tako i po pravdi jednoga dođe na sve ljude opravdanje život jer kao što nepokornošću jednoga čovjeka mnogi postadoše grješnici, tako će i pokornošću Jednoga mnogi postati pravednici.
Post - 2: 17 - Samo s drveta spoznanja dobra i zla ne jedi, jer čim bi jeo s njega, morao bi umrijeti.

Tema: Iskvareno stvaranje
N.Z. - Rim 8: 20-22- Jer je stvorenje podvrgnuto prolaznosti, ne od svoje volje, nego zbog onoga, koji ga podvrgnu nadi,da će se i samo stvorenje osloboditi od ropstva raspadljivosti na slobodu slave djece Božje. Jer znamo, da sve stvorenje uzdiše, i tuži s nama do sada.
Post - 3: 17-18 - Adamu reče: "Jer si popustio molbi žene svoje i jeo s drveta, za koje sam ti zapovjedio: 'Ne smiješ jesti s njega', to neka je prokleta zemlja zbog tebe; s mukom ćeš se od nje hraniti sve dane života svojega.Trnje i korov rađat će ti, i ti ćeš jesti zelje poljsko.

Tema: Glava žene
N.Z. - I Kor 11: 3 -  Ali hoću, da vi znate, da je svakome mužu glava Krist, a muž je glava ženi, a Bog je glava Kristu.
Post - 3: 16 - Ženi reče: "Mnoge ću ti muke umnožiti, kad zatrudniš. U bolovima ćeš rađati djecu, a ipak ćeš žudjeti muža svojega, koji će ti biti gospodar."

Tema: Slika Božja
N.Z. - I Kor 11: 7 - Ali muž ne treba pokrivati glave, jer je slika i slava Božja, a žena je slava muževlja.
Post - 1: 27;5: 1- Tako stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih. Ovo je popis potomaka Adamovih. Kad Bog stvori čovjeka, stvori ga na priliku Božju.

Tema: Žena od muža
N.Z. - I Kor 11: 8 - Jer nije muž od žene, nego žena od muža.
Post - 2: 22-23- Gospod Bog načini ženu od rebra, što ga je bio uzeo čovjeku, i dovede je k čovjeku.Tada Adam reče: "Ta je napokon kost od kostiju mojih i meso od mesa mojega. Ona će se zvati žena, jer je uzeta od čovjeka."

Tema: Žena za muža
N.Z. - I Kor 11: 9 - Jer muž nije stvoren zbog žene, nego žena zbog muža.
Post - 2: 18 - Tada reče Gospod Bog: "Nije dobro čovjeku, da je sam. Načinit ću mu pomoćnicu, koja mu pristaje."

Tema: Po čovjeku je došla smrt
N.Z. - I Kor 15:21-22 – Jer kako po čovjeku smrt, tako dođe i uskrsnuće mrtvih po čovjeku. Jer kako u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi oživjeti.
Post - 2: 16-17; - A dade Gospod Bog čovjeku ovu zapovijed: "Sa svakoga drveta u vrtu smiješ jesti; Samo s drveta spoznanja dobra i zla ne jedi, jer čim bi jeo s njega, morao bi umrijeti.; 3:19 - U znoju ćeš lica svojega jesti kruh, dok se ne vratiš u zemlju, od koje si uzet, jer prah si i u prah se vraćaš.

Tema: Svakome sjeme njegove vrste
N.Z. - I Kor 15:38-39- A Bog mu daje tijelo, kako hoće, i svakom sjemenu svoje tijelo. Nije svako tijelo isto tijelo, nego je drugo čovječje, a drugo je stoke, drugo ptičje, a drugo riblje.
Post - 1:11,21,24 -  Tada reče Bog: "Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi sjeme, i plodonosno drveće, što rodi plodove po vrsti svojoj, plodove, što u sebi samima svoje sjeme nose na zemlji!"; Tako stvori Bog velike morske nemani i sva živa bića, što se miču, od kojih vrvi voda, po vrstama njihovim, i sve ptice krilate u vrstama njihovim. I vidje Bog, da je bilo dobro.; Tada reče Bog: "Neka zemlja proizvede živa bića svake vrste: stoku, životinje, što gmižu, i zvijeri zemaljske, sve po vrsti njihovoj!" I tako se dogodi.

Tema: Adam postade živa duša
N.Z. - I Kor 15:45 - Tako je i pisano: Prvi čovjek Adam postade duša živa, posljednji Adam duh, koji oživljuje.
Post - 2:7- Tada načini Gospod Bog čovjeka (Adama) od praha zemaljskoga i udahnu mu u lice duh života. Tako postade čovjek živo biće.

Tema: Čovjek od zemlje
N.Z. - I Kor 15:47 -  Prvi je čovjek od zemlje, zemljan, drugi čovjek s neba.
Post - 3:23 -  Zato ga progna Gospod Bog iz vrta edenskog, da obrađuje zemlju, od koje je bio uzet.

Tema: Svjetlo iz tame
N.Z. - II Kor 4:6 -  Jer Bog, koji reče: "Iz tame neka zasvijetli svjetlost", zasvijetlio je u srcima našim, da svijetli poznanje slave Božje u licu Isusa Krista.
Post - 1:3-5 - Tada reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I postade svjetlost.I vidje Bog, da je svjetlost bila dobra. Tako rastavi Bog svjetlost od tame. Svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć, postade večer, i postade jutro - prvi dan.Tema: Henok prenesen
N.Z. - Heb 11:5 - Vjerom bi Henok prenesen, da ne vidi smrti, i ne nađe se, jer ga Bog premjesti; jer prije nego ga premjesti, dobi svjedočanstvo, da je ugodio Bogu.
Post - 5:21-24- A Henok poživje šezdeset i pet godina i rodi mu se Metuselah.A rodivši mu se Metuselah poživje Henok hoteći s Bogom još trista godina, te mu se rode sinovi i kćeri. Tako poživje Henok svega trista i šezdeset i pet godina. I hoteći Henok jednako s Bogom, nestade ga jednoga dana, jer ga uze Bog.Tema: Noina kuća spašena
N.Z. - Heb 11:7 -  Vjerom Noa primivši objavu o onome, što još ne vidje, poboja se; načini kovčeg za spasenje kuće svoje, kojom osudi sav svijet, i postade baštinik pravde po vjeri.
Post - 7:1 - Jednoga dana reče Gospod Noi: "Uđi u kovčeg s cijelom obitelji svojom; jer tebe samo nađoh pravedna pred sobom u svemu naraštaju ovom!

Tema: Abelova krv
N.Z. - Heb 12:24 - I Isusu, posredniku Novoga Zavjeta, i krvi škropljenja, koja bolje govori negoli Abelova.
Post - 4:10 - Tada reče Gospodin: "Što si učinio? Glasno viče sa zemlje k meni krv brata tvojega."

Tema: Čovjek na sliku Božju
N.Z. - Jakov 3:9 - Njim blagoslivljamo Boga i Oca, i njim kunemo ljude, koji su stvoreni na sliku Božju.
Post - 1:27; 5:1 - Tako stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih.;  Kad Bog stvori čovjeka, stvori ga na priliku Božju.

Tema: Konstrukcija kovčega (arke), osam spašenih
N.Z. - I Pet 3:20 - Koji su nekada bili nevjerni, kad su se u dane Noine oslanjali na dugotrpnost Božju, dok se je gradio kovčeg, u kojem se malo, to jest, osam duša, spasilo vodom.
Post - 6:14-16; 7:13 - Napravi sebi (plovni) kovčeg od drveta gofera; načini pregratke u kovčegu i zasmoli ga iznutra i izvana smolom! Ovako ćeš ga napraviti: trista lakata neka bude duljina kovčegu, pedeset lakata širina njegova i trideset lakata visina njegova! Napravi na kovčegu otvor a svjetlost i lakat mu odmjeri visine odozgor naokolo; stavi onda vrata kovčegu sa strane i načini u njemu donji, srednji i gornji kat!;  Upravo taj dan uđoše u kovčeg Noa i sinovi njegovi Šem, Ham i Jafet, i s njima žena Noina i tri žene sinova njegovih.

Tema: Potop na bezbožnike, osam spašenih
N.Z. - II Pet 2:5 - I staroga svijeta nije sačuvao. Samo je Nou, propovjednika pravde, spasio sa sedam još drugih, kad je naveo potop na svijet bezbožnika.
Post - 6:8-12;7:1-24 - Samo Noa nađe milost u očima Gospodnjim. Ovo je potomstvo Noino: Noa je bio čovjek pobožan i bez prijekora u svojem naraštaju; Noa je živio po zapovijedi Božjoj.Tri sina imao je Noa: Šema, Hama i Jafeta.Tada je bila zemlja pokvarena pred Bogom i puna zločina.

Tema: Zemlja oblikovana iz vode i po vodi
N.Z. - II Pet 3: 4,5 - I govoriti: "Gdje je obećanje dolaska njegova? Jer otkako oci usnuše, sve stoji tako, kako je bilo od početka stvorenja" Jer naumice neće da znadu, da su nebesa bila već odavna, i da je zemlja iz vode i po vodi postala riječju Božjom.
Post - 1:5-7 - Svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć, postade večer, i postade jutro - prvi dan. Tada reče Bog: "Neka bude svod posred voda, i neka rastavi vode od voda!" Tako stvori Bog svod i rastavi vode pod svodom od onih nad svodom. I tako se dogodi.

Tema: Svijet vodom uništen
N.Z. - II Pet 3:6 - Zato tadašnji svijet bi vodom potopljen i propade.
Post - 7:17 -24 - Nato se izli potop na zemlju za četrdeset dana. Voda naraste i podiže se kovčeg, tako da je plovio nad zemljom. Sve više nabuja voda i diže se visoko nad zemlju, a kovčeg je plovio na vodi. Do tako silne visine nabuja voda na zemlji, da su bila pokrivena sva visoka brda pod cijelim nebom. Voda se pope petnaest lakata visoko iznad brda, tako da su ona bila poplavljena. Tada pogiboše sva bića, što su se micala na zemlji, ptice, stoka, zvijeri i sve, što gmiže po zemlji, a i svi ljudi.Sve, što je imalo u sebi dah života, sve, što je živjelo na suhu, pomrije. Tako istrijebi on sva bića, što su živjela na zemlji, čovjeka, stoku, štogod 
gmiže i ptice nebeske; sve je bilo istrijebljeno sa zemlje. Ostade samo Noa i što je bilo s njim u kovčegu. Voda se je penjala još sto i pedeset dana dalje na zemlji.

Tema: Đavao je griješio od početka
N.Z. - I Ivan 3:8 - Tko čini grijeh, od đavla je, jer đavao griješi od početka. Zato se javi Sin Božji, da razori djela đavolja.
Post - 3:14 - Tada reče Gospod Bog zmiji: "Jer si to učinila, da si prokleta među svom stokom i svima životinjama zemaljskim! Na trbuhu ćeš svojemu puzati i prah ćeš jesti sve dane života svojega!

Tema: Kain je ubio svoga brata
N.Z. - I Ivan 3:12 - Ne kao Kain, koji je bio od zloga i ubio brata svojega. A zašto ga je ubio? Jer su djela njegova bila zla, a brata mu pravedna,
Post - 4:8,16,25 - I jednoga dana, kad se je Kain sa svojim bratom Abelom, dok su bili na polju, nešto sporečkao, skoči Kain na brata svojega Abela i ubi ga.

Tema: Kainov put
N.Z. - Judina 11-  Teško njima! Oni pođoše putom Kainovim. Oni u svojoj pohlepi za dobitkom padoše u prijevaru Balaamovu, i u svojoj pobuni kao Korah propadoše.
Post - 4:8,25 - I jednoga dana, kad se je Kain sa svojim bratom Abelom, dok su bili na polju, nešto sporečkao, skoči Kain na brata svojega Abela i ubi ga. Kad je Adam opet bio spoznao ženu svoju, i ona rodi sina, kojega nazva Set. Reče ona: "Bog mi dade drugoga sina na mjesto Abela, kojega ubi Kain.

Tema: Henok, sedmi potomak Adamov
N.Z.  - Judina 14 - Ali i za ove prorokova Henok, sedmi potomak Adamov, govoreći: "Gle, dolazi Gospodin s tisućama svojih svetih,..."
Post - 5:3-24 

Tema: Drvo života
N.Z. - Otkrivenje 2:7 -Tko ima uši, neka čuje, što Duh govori crkvama: Tko pobijedi, dat ću mu da jede od drveta života, koje je u raju Boga mojega.
Post - 2:9 -  I dade Gospod Bog, te niče iz zemlje svakojako drveće, ugodno za pogled i dobro za jelo, i drvo života usred vrta i drvo spoznanja dobra i zla.

Tema: Početak stvorenja Božjega
N.Z. - Otkrivenje 3:14 - I anđelu crkve u Laodiceji napiši: Ovako govori Amen, svjedok vjerni i istiniti početak stvorenja Božjega:
Post - 1:1-31,2:1-4  - To je postanak neba i zemlje, tako su stvarani.

Tema: Stvorio sve stvari
N.Z. - Otkrivenje 4:11 - "Dostojan si, Gospodine i Bože naš, da primiš slavu i čast i silu, jer si ti stvorio sve, i po volji je tvojoj bilo i stvoreno je.“
Post - 2:3 -  I blagoslovi Bog sedmi dan i proglasi ga svetim, jer taj dan počinu od svega djela svojega, što ga je bio stvorio i učinio.

Tema: Koji je stvorio nebo ...i zemlju
N.Z. - Otkrivenje 10:6 -  I zakle se onim, koji živi u vijeke vjekova, koji stvori nebo i što je na njemu, i zemlju i što je na njoj, i more i što je u njemu, da vremena više neće biti,
Post  - 2:1 - Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova.

Tema: Sotona zmija
N.Z. - Otkrivenje 12:9 - I zbačen bi zmaj onaj veliki, stara zmija, koja se zove đavao i sotona, koji zavodi sav svijet, zbačen bi na zemlju, i anđeli njegovi zbačeni biše s njim.
Post - 3:1-14 - Zmija je bila lukavija od svih životinja zemaljskih, što ih je bio učinio Gospod Bog. Ona reče ženi: "Je li doista rekao Bog: 'Ne smijete jesti ni s kojeg drveta u vrtu'?" Žena odgovori zmiji: "Od plodova drveća u vrtu smijemo jesti. Samo od plodova drveta, što stoji usred vrta, zapovjedio je Bog: 'Od toga ne smijete jesti, pa ni dotaknuti ga, inače morate umrijeti.' " Zmija reče ženi: "Nikako nećete umrijeti, dapače zna Bog, da će vam se otvoriti oči, čim budete jeli s njega, i da ćete postati kao Bog, kad spoznate, što je dobro i zlo." Sada istom vidje žena, kako je plod drveta dobar za jelo i ugodan za pogled, i kako je plod drveta poželjan, jer daje spoznanje. I ona uze od njegova ploda i jede; i mužu svojemu, koji je bio uz nju, dade od njega, i on isto jede. Tada se obadvima otvoriše oči, i oni opaziše, da su bili goli. Zato spletoše lišće smokvino i načiniše sebi od njega pregače. A kad začuše sušanj koraka Gospoda Boga, koji je hodio po vrtu za dnevnog vjetrića, skriju se oni, Adam i žena njegova, pred Gospodom Bogom među grmenjem u vrtu. A Gospod Bog viknu Adama i upita ga: "Gdje si?" On odgovori: "Kad začuh sušanj koraka tvojih u vrtu, uplaših se, jer sam gol, pa sam se skrio." Tada upita on: "Tko ti je rekao, da si gol? Da nijesi možda jeo s drveta, s kojega ti zabranih jesti?" Adam odgovori: "Žena, koju si mi dao da bude uz mene, ona mi dade s drveta, i jedoh." I Gospod Bog upita ženu: "Zašto si to učinila?" Žena odgovori: "Zmija me zavede; zato sam jela." Tada reče Gospod Bog zmiji: "Jer si to učinila, da si prokleta među svom stokom i svima životinjama zemaljskim! Na trbuhu ćeš svojemu puzati i prah ćeš jesti sve dane života svojega!

Tema: Koji je stvorio nebo i zemlju
N.Z. - Otkrivenje 14:7 - I govoraše velikim glasom: "Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova, i poklonite se onome, koji je stvorio nebo i zemlju, more i izvore vodene."
Post - 1:1; 2:1- 4 - U početku stvori Bog nebo i zemlju.; Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova. Sedmi dan bio je dovršio Bog djelo svoje, što ga stvori. On počinu sedmi dan od svega djela svojega, što ga je bio stvorio. I blagoslovi Bog sedmi dan i proglasi ga svetim, jer taj dan počinu od svega djela svojega, što ga je bio stvorio i učinio. To je opis postanja neba i zemlje, kad su bili stvoreni. U vrijeme, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo,

Tema: Stara zmija... koja je đavao
N.Z. - Otkrivenje 20:2 -  I uhvati zmaja, staru zmiju, koja je đavao i sotona, i sveza ga na tisuću godina;
Post - 3:1 - 14 

Tema: Prvo nebo i prva zemlja
N.Z. - Otkrivenje 21:1 - I vidjeh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.
Post - 2:1 - Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova.

Tema: Nema više smrti, ni tuge, ni vike ni boli
N.Z. - Otkrivenje 21:4 - I otrt će Bog svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni tuge, ni vike, ni boli neće biti više, jer prvo prođe."
Post - 3:17 -19 -damu reče: "Jer si popustio molbi žene svoje i jeo s drveta, za koje sam ti zapovjedio: 'Ne smiješ jesti s njega', to neka je prokleta zemlja zbog tebe; s mukom ćeš se od nje hraniti sve dane života svojega. Trnje i korov rađat će ti, i ti ćeš jesti zelje poljsko. U znoju ćeš lica svojega jesti kruh, dok se ne vratiš u zemlju, od koje si uzet, jer prah si i u prah se vraćaš."

Tema: Plod drva života
N.Z. - Otkrivenje 22:2 - Nasred ulice njegove i s obje strane rijeke drvo života, koje rada dvanaest plodova, dajući svakoga mjeseca svoj plod; i lišće od drveta lijek je narodima,
Post - 3:22 - Tada reče Gospod Bog: "Eto, čovjek sad postade kao jedan od nas, tako da spoznaje, što je dobro i zlo. Da sada samo on ne pruži ruku svoju i također ne uzme s drveta života i jede i vječno živi!"

Tema: Nema više prokletstva
N.Z. Otkrivenje 22: 3 - I više neće biti nikakva prokletstva. 
Post - 3:14-19 - Tada reče Gospod Bog zmiji: "Jer si to učinila, da si prokleta među svom stokom i svima životinjama zemaljskim! Na trbuhu ćeš svojemu puzati i prah ćeš jesti sve dane života svojega! Neprijateljstvo ću staviti između tebe i žene, između roda tvojega i roda njezina. On će ti satrti glavu; a ti ćeš ga raniti na peti." Ženi reče: "Mnoge ću ti muke umnožiti, kad zatrudniš. U bolovima ćeš rađati djecu, a ipak ćeš žudjeti muža svojega, koji će ti biti gospodar." Adamu reče: "Jer si popustio molbi žene svoje i jeo s drveta, za koje sam ti zapovjedio: 'Ne smiješ jesti s njega', to neka je prokleta zemlja zbog tebe; s mukom ćeš se od nje hraniti sve dane života svojega. Trnje i korov rađat će ti, i ti ćeš jesti zelje poljsko. U znoju ćeš lica svojega jesti kruh, dok se ne vratiš u zemlju, od koje si uzet, jer prah si i u prah se vraćaš."

Tema - Drvo života 
N.Z. - Otkrivenje 22:14 - Blagoslovljeni su oni, koji peru haljine svoje u krvi Janjeta, da imadnu pravo na drvo života, i da uđu na vrata u grad!
Post - 2:9 -  I dade Gospod Bog, te niče iz zemlje svakojako drveće, ugodno za pogled i dobro za jelo, i drvo života usred vrta i drvo spoznanja dobra i zla.

Riječi Isusa Krista za vrijeme Njegovog djelovanja na zemlji

Zabilješke:
1. - Svaki pisac Novoga Zavjeta spominje prva poglavlja Postanka (Postanak 1-11)
2. - Isus Krist spominje svako od prvih sedam poglavlja Postanka.
3. Sve knjige Novog Zavjeta osim Galačanima, Filipljanima, 1. i 2. Solunjanima, 2. Timoteju, Titu, Filomenu i 2. i 3. Jakovljeva spominju Postanak.
4. U Novom Zavjetu spominje se svako poglavlje Postanka 1-11 osim 8.
5. Svaki pisac Novog Zavjeza očigledno je prihvaćao ta prva poglavlja Postanka kao povijesno točne.

Iz knjige The Remarkable Birth of the Planet Earth - dr. Henrya M. Morrisa Nema komentara:

Objavi komentar