subota, 23. lipnja 2018.

Predbračni intimni odnosi su smrtni grijeh


Predbračni intimni odnosi su smrtni grijeh: moramo inzistirati da je pokajanje jedini način za spasenje 

Živimo u vrijeme kada mnogi nazivaju dobrim ili 'ničim strašnim' ono što Bog zove grješnim. To je pogotovo istinito u području seksualnosti, gdje čitavi sektori našeg društva ne samo da toleriraju već i slave seksualne prakse koje Sveto Pismo naziva ozbiljno grješnim, a koje vode u pakao ako se ne pokaje za njih. Bludni (predbračni intimni odnosi) i homoseksualni čini ne mogu se smatrati prihvatljivima ni za kojeg katolika ili osobu koja iskreno prihvaća Sveto Pismo kao Riječ Božju. A čak i za one koji ne dijele našu vjeru, za bludne i homoseksualne čine jasno se može vidjeti da uzrokuju veliku štetu na način na koji šire ozbiljne zaraze i bolesti, uništavaju brak i obitelj, vode do abortusa, a djecu koja prežive abortuse osuđuju na samohrane majke, odsutne očeve i nedostatak najboljeg okruženja koje zaslužuju.

Danas se želim usredotočiti na strašan i smrtni grijeh bluda i predstaviti jasno biblijsko učenje protiv njega. Nažalost, mnogi katolici kažu kako su njihove propovjedaonice i škole nijemi oko tih problema. Nadam se da će današnji post odjeknuti kao biblijska truba poziva na čistoću koji neće biti nejasan oko grješnosti intimnih odnosa prije braka. Biblija je oko toga jasna: preljubnici neće naslijediti kraljevstvo Božje. Odnosno drugim riječima, blud je smrtni grijeh i oni koji se za njega ne pokaju ići će u pakao. 

Uobičajeni uvjeti za smrtni grijeh vrijede (ozbiljna stvar (što blud jest), puna svijest i potpuno pristajanje volje). Ne smijemo, međutim, olako zaključiti da su ti uvjeti rijetko ispunjeni. Ja sam upoznao mnoge parove koji se pripremaju za brak koji su bili seksualno aktivni i koji se nikada ne bi začudili što bih ih radi toga ukorio. Oni su znali da je to pogrešno. Božji glas još uvijek odzvanja u njihovim savjestima. A što se tiče pristanka volje, može se priznati da neki padnu u ponekom trenutku slabosti. Ali redovito bludničenje, bez poduzimanja određenih mjera da bi se ono spriječilo, nije 'slabost'. Ono je zanemarivanje razboritosti i zdravog razuma. 

Nalazimo se u grješno zbunjenom kulturnom okruženju u kojem mnogi slave ili se nimalo ne trude izbjegavati ono što Bog naziva teškim grijehom. Crkvi nedostaje jasnoće i propovjedaonice i škole često su nijemi. Takav muk naveo je i same roditelje da zašute. A šutnju su mladi shvatili kao odobravanje. 

Ali blud se ne može odobriti. On je grješan i može isključiti mnoge neraskajane grješnike iz Raja. Naša ljubav prema dušama mora nas prisiliti na jasnoću u vezi teške grješnosti predbračnih odnosa i zajedničnog življenja izvan braka. 

Usmjerimo sada našu pažnju na biblijske tekstove: 

Sljedeći citati uzeti su iz Novog Zavjeta koji jasno osuđuju blud i druge nečiste čine. Ponavljam, blud je najčešća biblijska riječ za predbračne odnose. Ozbiljnost i jasnoća takvih osuda pomažu nam da shvatimo stvar ozbiljno i da ih izbjegavamo na sigurnoj udaljenosti. Međutim, osuda se ne smije vidjeti odvojeno od Božjeg milosrđa, koji nikad ne propušta oprostiti onima koji Mu dođu ponizna i raskajana srca. Bog mrzi grijeh, ali ljubi grješnika i pun je milosrđa i suosjećanja za njih. Ali tom milosrđu mora se pristupiti kroz pokajanje. 

S tim na umu, pročitajte sljedeća poglavlja iz Novog Zajveta, koji osuđuju blud i druge vrste seksualne nečistoće: 

DA POSTOJI RECEPT ZA OPĆENITU SEKSUALNU ČISTOĆU: Što se tiče bludnosti i svake vrste nečistoće ili lakomosti, neka se i ne spominju među vama, kao što se pristoji svetima! Ni sramne riječi ni ludi razgovori, ni nepristojne šale – što sve nije bilo na mjestu – već radije zahvaljivanje! Jer ovo znajte dobro, nijedan bludnik, nijedan bestidnik, nijedan lakomac – to jest idolopoklonik – nema dijela u Kristovu i Božjem kraljevstvu! (Efežanima 5:3-7).

DA SU NERASKAJANI BLUDNICI ISKLJUČENI IZ KRALJEVSTVA: 1. Tada onaj koji sjedi na prijestolju reče: „Evo sve činim novo“, i nadoda: „Piši: Ove su riječi vjerodostojne i istinite!“ Zatim reče: „Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak. Ja ću žednome dati na dar iz izvora vode života. Pobjednik će baštiniti ovo Ja ću mu biti Bog, a on će mi biti sin. Što se tiče kukavica, otpadnika, odurnih stvorenja, ubojica, bludnika, vračara, idolopoklonika i svih lažaca, njihov je dio u jezeru, koje gori ognjem i sumporom. To je druga smrt!“ (Otkrivenje 21:5-8)

2. "Blago onima koji peru svoje haljine, da imadnu pravo na stablo života i da uđu u grad na vrata! Van psi i vračari, bludnici i ubojice, idolopoklonici i svi koji ljube i govore laž! Ja, Isus, poslah svog anđela da vam to posvjedoči po Crkvama.“ (Otk. 22:14-16).

3. Nijedan bludnik, nijedan bestidnik, nijedan lakomac – to jest idolopoklonik – nema dijela u Kristovu i Božjem kraljevstvu! (Ef. 5:5).

4.  Unaprijed vas upozoravam – kako sam i prije upozorio – Oni, koji takvo što čine, neće baštiniti kraljevstva Božjeg.  (Gal 5:21)

DA GRIJESI TIJELA LOME DUH U NAMA: Zato velim: Živite prema Duhu, pa nećete ugađati tjelesnoj požudi, jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. To se jedno drugome protivi, te ne možete činiti što biste htjeli. Ali pustite li Duhu, da vas vodi, niste pod Zakonom. Očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, raspuštenost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomora, srdžba, spletke, razdori, strančarenja, zavisti, pijanke, razuzdane gozbe i tima slično. Unaprijed vas upozoravam – kako sam i prije upozorio – Oni, koji takvo što čine, neće baštiniti kraljevstva Božjeg.   (Galaćanima 5:16-21)

DA SE ČAK I ČISTOĆA NAŠEG MISAONOG ŽIVOTA PROSUĐUJE: 1. Čuli ste da je rečeno starima: „Ne čini preljuba!“ A ja vam kažem da je svaki, koji s požudom pogleda ženu, već u svom srcu s njim učinio preljub. Ako te tvoje desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe, jer ti je bolje da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te tvoja desna ruka sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe, jer ti je bolje da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao. (Matej 5:27-30).

2. Iz srca naime dolaze zle misli, ubojstva, preljubi, bludnost, krađe, lažna svjedočanstva, psovke. To zanečisti čovjeka. (Matej 15:19-20).

3. Ono što izlazi iz čovjeka, to zanečisti čovjeka, jer iz nutrine ljudskog srca izlaze: zle misli, razne vrste bluda, krađe, umorstva, preljubi, lakomstvo, opačine, lukavstvo, razuzdanost, zavist, psovka, oholost, bezumlje. Sva ta zla izlaze iznutra i zanečiste čovjeka. (Marko 7:21).

DA JE SEKSUALNA NEČISTOĆA OBLIK SVJETOVNOSTI I IDOLATRIJE: Umrtvite dakle, sve ono što je zemaljsko u vama: bludnost, nečistoću, požudu, zle želje i lakomstvo – to je idolopoklonstvo – zbog kojih dolazi srdžba Božja na sinove neposluha. (Kološanima 3:5-6).

DA NAŠA TIJELA NISU NAŠA VLASTITA DA ČINIMO S NJIMA JEDNOSTAVNO ŠTO NAM SE SVIĐA: Zar ne znate da nepravedni neće baštiniti kraljevstva Božjeg? Ne zavaravajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni oskvrnitelji dječaka, ni lopovi, ni lakomci, ni pijanice, ni klevetnici, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjeg. Vi ste neki takvi bili. Ali se opraste i posvetiste i opravdaste imenom našega Gospodina Isusa Krista i Duhom našega Boga... Ne znate li da su vaša tjelesa Kristovi udovi? Hoću li otkinuti Kristove udove i učiniti ih udovima bludnice? Nipošto! Ili ne znate da onaj koji se s bludnicom združi, s njom biva jedno tijelo, jer se veli: „I dvoje će biti jedno tijelo.“ A tko se združi s Gospodinom, s njim je jedan duh. Bježite od bludnosti! Svaki (drugi) grijeh koji čovjek učini, izvan je tijela, ali bludnik griješi protiv svojega tijela. Ili zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji je u vama i kojeg imate od Boga? Ne pripadate sami sebi. Skupo ste otkupljeni. Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom! (I Korinćanima 6:9-11, 15-20)

DA POZIV NA KRŠĆANSKU ČISTOĆU NIJE PUKI LJUDSKI IZBOR. TO JE OD BOGA OBJAVLJENA ISTINA. OSIM TOGA, SEKSUALNI GRIJEH JE OBLIK NEPRAVDE: Na koncu, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu, da prema od nas primljenim uputama – prema kojima već i živite – kako treba živjeti i ugađati Bogu, sve više napredujete. Bez dvojbe znate koje smo vam zapovijedi dali u ime Gospodina Isusa. Volja je Božja vaše posvećenje: da izbjegavate bludnost, da svaki od vas zna čuvati svoje tijelo u svetosti i časti, a ne u pohotnim strastima poput pogana, koji ne poznaju Boga; da nitko u toj stvari ne griješi i ne zavarava svog brata, jer Gospodin osvećuje to sve, kako smo vam i prije rekli i posvjedočili. Bog nas uistinu nije pozvao na nečistoću, nego na svetost. Stoga, tko to odbacuje, ne odbacuje čovjeka nego Boga, koji vam daje svoga Duha Svetoga. (I Solunjanima 4:1-8)

DA SE BLUDNOST I DRUGI SEKSUALNI GRIJESI BROJE MEĐU TEŽE GRIJEHE: Zbilja znamo, da je Zakon dobar za onoga tko se njime propisno služi, a zna, da Zakon nije tu za pravednika, nego za zločince i buntovnike, za bezbožnike, i grješnike, za bezvjernike i skvrnitelje svetinja, za ocoubojice i majkoubojice, za ubojice i bludnike, za oskvrnitelje dječaka i trgovce ljudima, za lašce i krivokletnike, i za sve drugo što je protivno zdravu nauku, suglasnu s evanđeljem slave blaženoga Boga, koje je meni povjereno. (I Timoteju 1:8-11)

DA BLUDNICI I PRELJUBNICI OBEČAŠĆUJU BRAK: Ženidba neka bude u časti kod sviju, a bračna postelja neokaljana, jer će bludnicima i preljubnicima suditi Bog! (Hebrejima 13:4)

Stoga nemojte se dati zavarati. Blud je težak grijeh. On je smrtni grijeh. On je grijeh koji isključuje iz Raja one koji se za njega ne pokaju. On vrijeđa Boga, šteti djeci i obitelji, širi zaraze i bolesti, potiče abortuse, nepravda je protiv djece i društva, obečašćuje brak i zaslužuje teške kazne, kao što kaže Riječ Božja. 

Ne očajavajte za Božjim milosrđem, nego se pokajte. Milosrđe se postiže samo pokajanjem. Više ništa ne trebamo govoriti. Pogrešno je, jako pogrešno, bludničiti. Odmah se pokajte i ne odlažite više ni časa. 

Nema komentara:

Objavi komentar