srijeda, 20. studenoga 2019.

Jean-Jacque Rousseau, naturalizam, grješna prigoda...

Masonski naturalizam i grešna prigoda


Opće prihvaćanje zablude koju su promicali Jean-Jacques Rousseau i drugi utjecajni slobodni zidari, koje se tiču čovjekove pretpostavljene naravne, prirođene dobrote, rezultirale su ekstremnom moralnom pokvarenošću i pustošenjem duša. U svojoj prvoj enciklici o tajnom društvu, papa Leon XIII. je napisao: 

"Slobodni zidari, ne vjerujući u one stvari koje smo naučili Božjim otkrivenjem, te negirajući da su naši prvi roditelji sagriješili, misle da slobodna volja uopće nije oslabljena i sklona zlu. Naprotiv, oni preuveličavaju snagu i izvrsnost prirode, stavljajući u nju samo načelno vladavinu pravde, dok oni ne mogu ni zamisliti da uopće postoji potreba za stalnom borbom i savršenom odlučnošću da se nadvlada napast i vladavina naših strasti." Poricanje ili zaborav našeg palog stanja dovelo je do zanemarivanja rasprave o važnom konceptu grješne prigode.

Grješna prigoda je definirana kao "bilo koja osoba, mjesto ili stvar koja po svojoj prirodi ili zbog ljudske slabosti može navesti nekoga da pogriješi, počinivši tako grijeh." Postoje određene osobe i mjesta koja su grešna prigoda za većinu ljudi uglavnom zbog prirode koju svi dijelimo kao Adamova djeca. Postoje i druge osobe, mjesta i stvari koje su grijeh samo za određene pojedince zbog razlika u dobi, spolu, naravi, vrlini itd.

Mjesto s otvorenim šankom možda mnogima nije neposredna grješna prigoda pijanstva, ali za neke će to biti. Osobni računalo ili telefon s pristupom internetu možda nisu grijeh za prosječnu stariju ženu, ali za prosječnog muškog tinejdžera to su neposredne prigode za smrtni grijeh protiv čistoće.

Naš se Gospodin spomenuo pojma grješna prigode kad je rekao:
"Ako te dakle sablažnjava oko tvoje desno, iskopaj ga i baci ga od sebe, jer je bolje za te, da propadne jedan od udova tvojih, negoli da se sve tijelo tvoje baci u pakao. I ako te sablažnjava desna tvoja ruka, odsijeci je i baci je od sebe, jer je bolje za te, da propadne jedan od udova tvojih, negoli da se sve tijelo tvoje baci u pakao." (Mt 5, 29-30)

Ono što je ključno za uzeti u obzir jest da bi valjano dobili odrješenje u sakramentu pokore, moramo imati čvrstu nakanu promjene, a ne možemo reći da imamo tu čvrstu nakanu ako nismo odlučni da izbjegavamo dobrovoljne grješne prigode koje ispovijedamo.

Dobrovoljna grješna prigoda je prigoda koju se lako može izbjeći. Nužne grješne prigode su one koje se ne mogu izbjeći bez skandala ili ozbiljnih poteškoća. Kad razlučujemo je li prigoda 'nužna' ili ne, trebali bismo se sjetiti da je naš Gospodin u gore citiranom stihu Pisma postavio prilično visok standard, rekavši da se naše 'desno oko' i 'desna ruka' moraju baciti ako nas sprječavaju života u Božanskoj milosti.

Ako je određeni grijeh koji ispovijedamo nešto za što nemamo učestalost činjenja, mjere koje smo odlučili usvojiti kako bi se izbjegle grješne prigode ne moraju biti tako drastične kao što bi bile potrebno ako bi grijeh koji ispovijedamo bio nešto što nam je postalo uobičajeno.


Jedan od najznačajnijih događaja u kršćanskom svijetu u 19. stoljeću bila je ex cathedra definicija pape Pija IX., Dogme o Bezgrešnom Začeću Gospe. Mali oficij Blažene Djevice Marije sadrži antifonu koji se odnosi na Gospinu ulogu 'zatornicom krivovjerja' [1], a vjerojatno je Marija htjela da se istina o njezinom Bezgrešnom Začeću utvrdi u određenom vremenu zato što je upravo u tom dobu masonsko krivovjerje o čovjekovoj naravnoj dobroti steklo najviše privlačnosti. Definicija Pija IX. nam svima daje prigodu za meditaciju o Gospinoj jedinstvenoj privilegiji, to jest da razmišljamo o tome kako se mi razlikujemo od nje. Marija nije imala požude ni bilo koje druge rane na duši nanesene iskonskim grijehom; a mi to imamo.

Što može biti bolje od toga da prihvatimo stvarnost? Koliko je sretan čovjek koji razmišlja o svojoj pali prirodi i ponaša se u skladu s tim, marljivo izbjegavajući nepotrebne grješne prigode? Mons. Gaume piše da "nema sumnje da kada bi ljudi pazili da izbjegnu grješne  prigode, veći dio počinjenih grijeha bio bi izbjegnut." Veliki dio počinjenih grijeha mogao bi se izbjeći kada bi samo priznali svoje slabosti i stavili ograničenja na sebe!

Bezgrešna Djevice, zatornice krivovjerja, zaštitnico kontrarevolucije, ti koja si jedina začeta bez grijeha, moli za nas koje se tebi utječemo!

1 Časoslov jutarnja - "Gaude, Maria Virgo, cunctas haereses sola interemisti in universo mundo. Raduj se, o Djevice Marijo, samo si ti uništila sva krivovjerja po čitavom svijetu." 
Izvor

Nema komentara:

Objavi komentar