petak, 24. ožujka 2017.

Zapovijed o petku - Lisbeth Burger


Rastumači djeci smisao zapovijedi o petku. To će biti lakše ako tumačenje o tome nadovežeš na molitvu u korizmene petke ili nakon pripovijedanja o muci Isusovoj.

"Za nas je dragi Spasitelj mnogo trpio. Da mu se za to zahvalimo, doprinijet ćemo malu žrtvicu i nećemo u petak jesti meso." 
To će dobro razumjeti i dijete od četiri godine. U gdje kojoj obitelji ne živi se možda točno po zapovijedima, pa će djetetu govoriti: 
"Dijete još ne polazi u školu, pa smije jesti meso." 
Ne, mi nećemo dati ni najmanjem djetetu u petak mesa ni kobasica. Neka ni ono ne doživi petak drugačije nego da je to smrtni dan Gospodinov. S ovim strogo katoličkim držanjem učinit ćemo svojem djetetu više dobra nego onim komadićem mesa, kojega bi mu dali upravo u petak.

Jedna je majka odvažno rekla mesarevoj ženi, koja je u petak htjela dati njezinu djetetu kobasica: "Molim, nemojte toga činiti. Danas je petak. Moje dijete zna daje na današnji dan Spasitelj umro na križu pa će rado učiniti tu žrtvicu Isusu za ljubav." 

Draga majko, nešto bih i za tebe primijetila. Ne idi u petak uopće u mesnicu, pogotovo ako te smatraju revnom kršćankom, a možda i primaš često sv. Pričest. Mnogi, koji su slabi u vjeri i održavanju Božjih zapovijedi, kada te vide, reći će, ako te opaze u mesnici: "Gledajte, ova "pobožna" kršćanka jede u petak meso. Zato nije ni za nas ta stvar tako važna." Već nam sv. Pavao preporučuje da sa slabima imamo obzira u svom vladanju. Tvoja djeca spadaju također među slabe. I radi njih je potrebno, da vide, da majka nikada u petak ne polazi u mesnicu. 

Lisbeth Burger 1944. - "Majko uči me moliti" str. 99. -100.

Nema komentara:

Objavi komentar