utorak, 20. veljače 2018.

Glavne istine koje dijete treba znati - "Za vjeru tvoga djeteta"


Tko je Bog? 

Bog je sve stvorio

Dijete, tko je sagradio ovu kuću u kojoj stanujemo? Tata. Kako ju je sagradio? Dovezao je kamenje i cigle, itd. Zatim su zidari slagali ciglu na ciglu, kamen na kamen, dok nisu podigli sve zidove. Stolar je načinio podove, vrata, prozore, tesar je podigao krov. To je sve dao načiniti tata. On je dao sagraditi ovu kuću. Što misliš, tko je načinio ovaj svijet? Znaš li što je svijet? Vidiš li na nebu sunce, mjesec i zvijezde? Vidiš li gore, rijeke, životinje, biljke, ljude? Sve to zajedno je svijet. Tko je mogao načiniti ovaj svijet? Dragi Bog. Tko je stvorio oblake, itd? Dragi Bog. 

Dragi Bože, kako si velik, kako silan! Sve si stvorio.

Bog je sve stvorio iz ničega

Od čega je tvoj tata sagradio ovu kuću? Od cigle, drveta, itd. Je li je mogao sagraditi od ničega? Ne, to ne bi mogao načiniti niti jedan čovjek na svijetu, pa ni tata. Ali dragi Bog nije trebao ništa, kada je
stvorio ovaj svijet. On je sve iz ništa načinio. I oblake i sunce, sve, sve je iz ništa stvorio. Samo je Bog tako moguć, da može iz ništa načiniti nešto. On može sve što On hoće. On je svemoguć.

Bog je Gospodar cijeloga svijeta

Čija je ovo kuća? Tatina. Tko zapovijeda u ovoj kući? Tata. Kome zapovijeda? Mami, tvojoj braći, tebi, radnicima.

Čiji je ovaj svijet? Božji. Bog zapovijeda u nebu anđelima, a na zemlji ljudima, životinjama, biljkama, svemu. Anđelima je zapovjedio da paze na nas ljude. Ljudima zapovijeda da budu dobri, životinjama da jedu, trče, itd. Drveću da raste, rijekama da teku u more, suncu da svijetli, itd. Što još Bog zapovijeda?

Bože, Ti si Gospodar ovog velikog svijeta! Tebe mora sve slušti.

Bog je naš Gospodar

Bogu se moraju pokoravati svi ljudi. I ti. I to uvijek i svagdje. Što Bog hoće, to nam zapovijeda. U prvom redu nam Bog zapovijeda da Njega ljubimo. I ti moraš ljubiti dragog Boga. Sklopi ruke i reci sa mnom:

Dragi Bože, Ti mi zapovijedaj, a ja ću Te uvijek slušati. Bit ću dobar i valjan, jer Ti to hoćeš. Pomozi mi da takav budem.

"Za vjeru tvoga djeteta: obiteljska kateheza" - Izdao i umnožio Biskupski ordinarijat u Đakovu, 1962. - 5. - 7. str.

Nema komentara:

Objavi komentar