ponedjeljak, 19. veljače 2018.

Kako će majka voditi svoje dijete Bogu - "Za vjeru tvoga djeteta"


Prije pouke o vjeri:

Već na majčinu krilu neka dijete uči moliti

Majko, kad lijegaš svoje dijete na počinak, načini mu na čelu znak svetoga križa i preporuči ga Bogu.

Kada tvoje dijete počne govoriti, uči ga izgovarati sveta imena Isusa i Marije. Već u ranoj dobi uči svoje dijete pobožno moliti. Najbolja priprava na to jest, majko, tvoja pobožnost, koju dijete nesvjesno usvaja. Ono oponaša tvoj glas, držanje, izražaj lica, cijelu pobožnost, koja se odražava na tvojem 1icu. Pokaži djetetu slike Isusa i Marije. "Vidiš, to je mali Isus, a ovo je draga majka Božja. Poljubi ih i reci: Isuse i Marijo, ja vas jako volim." Nauči dijete ovakve kratke molitve.

Ništa zato ako ne razumije što kaže. Dapače, bilo bi krivo, čekati na to, jer samo ovako možeš predusresti, da mu svijet i grijeh ne okaljaju nevino srce. Prije svega nauči svoje dijete kako načiniti znak svetoga križa. Stani pred njega i lijevom rukom načini križ, da te ono može oponašati desnom rukom, Nauči ga polako Oče naš, Zdravo Marijo. Moli s njime Anđelu čuvaru, kao i kratku jutarnju i večernju molitvu. Upozori dijete, da kada moli, da razgovara s dragim Bogom i svecima.

Priučavaj dijete rano na strelovite molitve

Ništa ne može nadoknaditi strelovite molitve. One su najsigurniji način povezanosti s Bogom. Nauči dijete što prije na njih, da mu uđu u krv. Moli s njime ove i slične uzdahe: Moj Bože! Moj Isuse! Moja Majko Marijo, ljubim Te! Isuse, daj da budem dobro i poslušno dijete! Neću više biti neposlušno, lakomo itd. dijete. Isuse, čeznem za tobom, dođi u moje srce! Draga nebeska Majko, čuvaj me!

Počni što ranije s euharistijskim odgojem djeteta

Već od nježne dobi neka dijete ljubi Isusa u sv. Pričesti i neka čezne za sjedinjenjem s Isusom. 

Odnesi ga u crkvu k Isusu. Pokaži mu svetohranište. 

"Vidiš, tu iza tih vratiju stanuje dragi Isus, tu je u čuje sve što mu kažeš. On te gleda, smiješi ti se i jedva čeka čas, kada će doći u tvoje srce. Klekni i reci dragom Isusu, da i ti Njega jako voliš. Obećaj mu, da ćeš biti dobar."

Kada se, majko, vratiš od svete Pričesti, uzmi dijete na svoje ruke i pričaj mu gdje si bila, tko je k tebi došao.  

"Isus je, drago dijete malo prije počivao na mojim usnama, a u srcu mi je kucalo njegovo Presveto Srce."

Povedi svoje dijete na sv. Misu, procesije, blagoslove itd.
"Vidiš li u onoj lijepoj zlatnoj pokaznici ono bijelo, okruglo. To je sveta Hostija. Prije je to bio samo obični kruh, ali na riječi svećenika došao je u nju dragi Isus. Sklopi lijepo ruke i reci: "Isuse, ja te jako volim!"

"Za vjeru tvoga djeteta: obiteljska kateheza" - Izdao i umnožio Biskupski ordinarijat u Đakovu, 1962. - 3. -5. str.

Nema komentara:

Objavi komentar