ponedjeljak, 18. rujna 2017.

Preispitivanje "teističke evolucije"


Teistička evolucija - 1. Prostor, tvar i vrijeme su vječni.
Biblija - 1. Postojalo je razdoblje kada nije bilo prostora, tvari ili vremena. (Post 1:1; Kol 1:16; Heb 1: 2) - U početku stvori Bog nebo i zemlju.; Jer je u njemu sve stvoreno, što je na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, ili gospodstva, ili poglavarstva, ili vlasti: sve je po njemu i za njega stvoreno.; Kojega postavi baštinikom svemu, po kojemu stvori i svijet;

T.E. - 2. Svjetlo je vječno kao i svemir.  
B. - 2. Svjetlo je nastalo nakon što su stvoreni Nebo i Zemlja. (Post 1: 1- 3) - U početku stvori Bog nebo i zemlju.Zemlja je bila još pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama.Tada reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I postade svjetlost.
   
T.E. - 3. Zemlja je oblikovana u prisustvu sunčeve svjetlosti.
B. - 3. Zemlja je stvorena u tami bez sunčeve svjetlosti. (Post 1: 2- 3) - Zemlja je bila još pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama.Tada reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I postade svjetlost.

T.E. - 4. Sunce i zvijezde su oblikovani više milijardi godina prije Zemlje.
B. - 4. Zemlja je stvorena tri dana prije Sunca i zvijezda. (Post 1: 2,14- 19) - Zemlja je bila još pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama.;  Tada reče Bog: "Neka budu svjetlila nebeska na svodu, da rastavljaju dan od noći, kao znakovi neka ona služe i pokazuju vremena, dane i godine. Neka svijetle na svodu nebeskom, da rasvjetljuju zemlju!" I tako se dogodi. Bog stvori dva velika svjetlila nebeska, veće, da vlada danom, i manje, da vlada noću, uz to još zvijezde. Bog ih postavi na svod, da rasvjetljuju zemlju, da vladaju danom i noću, te rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog, da je bilo dobro. I postade večer, i postade jutro - četvrti dan.

T.E. - 5. Na početku je Zemlja imala rastopljenu površinu.
B. - 5. Zemlja je stvorena s hladnom tekućom površinom. (Post 1: 2) - Zemlja je bila još pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama.

T.E. - 6. Evolucija je trajala više milijardi godina.
B. - 6. Stvaranje je trajalo šest doslovnih dana. (Post 1)

T.E. - 7. Sve je evoluiralo neprekidnim razvojem.
B. - 7. Sve je stvoreno u jasnim i određenim koracima. (Post 1)

T.E. - 8. Sadašnjost je ključ za prošlost.
B. - 8. Bog ponekad djeluje iznenadno i potpuno kao što je to učinio za vrijeme stvaranja, pada, potopa i raspršivanja u Babilonu. (Post 1-2; 6: 8, 11) - Zemlja je bila još pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama.; Tada reče Bog: "Neka bude svod posred voda, i neka rastavi vode od voda!" Tako stvori Bog svod i rastavi vode pod svodom od onih nad svodom. I tako se dogodi. Svod nazva Bog nebo. I postade večer, i postade jutro - drugi dan.; Tada reče Bog: "Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi sjeme, i plodonosno drveće, što rodi plodove po vrsti svojoj, plodove, što u sebi samima svoje sjeme nose na zemlji!" I tako se dogodi.

T.E. - 9. Prirodni procesi objašnjavaju oblikovanje Zemlje i života.
B. - 9. Nadnaravni  procesi objašnjavaju oblikovanje Zemlje i života. (Post 1- 11)

T.E. - 10. Kopno je oblikovano prije mora.
B. - 10. Mora su oblikovana prije nego se kopno pojavilo. (Post 1: 9) - Tada reče Bog: "Voda pod nebom neka se skupi na jednom mjestu, i kopno neka se pokaže!" I tako se dogodi.

T.E. - 11. Prvobitna  atmosfera se sastojala od metana, amonijaka i drugih otrovnih plinova. Kroz više milijardi godina atmosfera se promijenila u ono što je danas.
B. - 11. Atmosfera je stvorena brzo i malo se od tada promijenila. (Post 1: 6- 8) - Tada reče Bog: "Neka bude svod posred voda, i neka rastavi vode od voda!" Tako stvori Bog svod i rastavi vode pod svodom od onih nad svodom. I tako se dogodi. Svod nazva Bog nebo. I postade večer, i postade jutro - drugi dan.

T.E. - 12. Biljni svijet je pomogao proizvesti našu sadašnju atmosferu.
B. - 12. Sadašnja atmosfera je prethodila svemu biljnom svijetu. (Post 1: 6- 12) - Tada reče Bog: "Neka bude svod posred voda, i neka rastavi vode od voda!" Tako stvori Bog svod i rastavi vode pod svodom od onih nad svodom. I tako se dogodi. Svod nazva Bog nebo. I postade večer, i postade jutro - drugi dan.Tada reče Bog: "Voda pod nebom neka se skupi na jednom mjestu, i kopno neka se pokaže!" I tako se dogodi. Kopno nazva Bog zemlja, skupljenu vodu nazva more. I vidje Bog, da je bilo dobro.Tada reče Bog: "Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi sjeme, i plodonosno drveće, što rodi plodove po vrsti svojoj, plodove, što u sebi samima svoje sjeme nose na zemlji!" I tako se dogodi. Zemlja pusti iz sebe svakovrsno zeleno bilje, što nosi sjeme, i drveće, što rodi svakovrsne plodove, u kojima je sjeme. I vidje Bog, da je bilo dobro.

T.E. - 13. Biljke su evoluirale kroz dugo vremensko razdoblje.
B. - 13. Biljke su stvorene sa sjemenkama i plodovima od svog početka. (Post 1: 11- 12) - Tada reče Bog: "Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi sjeme, i plodonosno drveće, što rodi plodove po vrsti svojoj, plodove, što u sebi samima svoje sjeme nose na zemlji!" I tako se dogodi. Zemlja pusti iz sebe svakovrsno zeleno bilje, što nosi sjeme, i drveće, što rodi svakovrsne plodove, u kojima je sjeme. I vidje Bog, da je bilo dobro.

T.E. - 14. Sunce je evoluiralo nekoliko milijardi godina prije biljaka.
B. - 14. Sunce je stvoreno dan poslije biljnog svijeta.(Post 1: 12- 16) - Zemlja pusti iz sebe svakovrsno zeleno bilje, što nosi sjeme, i drveće, što rodi svakovrsne plodove, u kojima je sjeme. I vidje Bog, da je bilo dobro. I postade večer, i postade jutro - treći dan.Tada reče Bog: "Neka budu svjetlila nebeska na svodu, da rastavljaju dan od noći, kao znakovi neka ona služe i pokazuju vremena, dane i godine. Neka svijetle na svodu nebeskom, da rasvjetljuju zemlju!" I tako se dogodi. Bog stvori dva velika svjetlila nebeska, veće, da vlada danom, i manje, da vlada noću, uz to još zvijezde.

T.E. - 15. Različiti oblici biljnog i životinjskog svijeta su evoluirali za vrijeme svakog od četiri uzastopna razdoblja nejednakog trajanja – Pretkambija, Paleolitika, Mezolitika i Neolitika.
B. - 15. Život na zemlji je stvaran samo tri od šest dana stvaranja. Treći dan stvorene su biljke, peti dan život u moru i ptice, a šesti dan kopnene životinje i čovjek. (Post 1) 

T.E. - 16. Trebao bi postojati neprekidni prijelaz između svih biljaka i između svih životinja.
B. - 16. Svaka životinjska i biljna 'vrsta' je različita; svaka se razmnožava po svojoj 'vrsti'. (Post 1: 11- 12, 21) - Tada reče Bog: "Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi sjeme, i plodonosno drveće, što rodi plodove po vrsti svojoj, plodove, što u sebi samima svoje sjeme nose na zemlji!" I tako se dogodi. Zemlja pusti iz sebe svakovrsno zeleno bilje, što nosi sjeme, i drveće, što rodi svakovrsne plodove, u kojima je sjeme. I vidje Bog, da je bilo dobro.; Tako stvori Bog velike morske nemani i sva živa bića, što se miču, od kojih vrvi voda, po vrstama njihovim, i sve ptice krilate u vrstama njihovim. I vidje Bog, da je bilo dobro.

T.E. - 17. Život u moru prethodio je životu na kopnu nekoliko milijuna godina.
B. - 17. Život u moru nije prethodio životu na kopnu. (Post 1: 11- 13, 20- 23) - Tada reče Bog: "Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi sjeme, i plodonosno drveće, što rodi plodove po vrsti svojoj, plodove, što u sebi samima svoje sjeme nose na zemlji!" I tako se dogodi. Zemlja pusti iz sebe svakovrsno zeleno bilje, što nosi sjeme, i drveće, što rodi svakovrsne plodove, u kojima je sjeme. I vidje Bog, da je bilo dobro. I postade večer, i postade jutro - treći dan.; Tada reče Bog: "Neka vrvi voda posvuda od živih bića, i ptice neka lete iznad zemlje svodom nebeskom!" Tako stvori Bog velike morske nemani i sva živa bića, što se miču, od kojih vrvi voda, po vrstama njihovim, i sve ptice krilate u vrstama njihovim. I vidje Bog, da je bilo dobro. Bog ih blagoslovi riječima: "Rađajte se i množite se! Napunite vode u morima! I ptice neka se množe i napune zemlju." I postade večer, i postade jutro - peti dan.

T.E. - 18. Mnoge životinje i biljke izumrle su prije nego što je čovjek evoluirao.
B. - 18. Sve  životinjske i biljne vrste su živjele usporedno s čovjekom. (Post 1:20- 30; 2, 20) - Tada reče Bog: "Neka vrvi voda posvuda od živih bića, i ptice neka lete iznad zemlje svodom nebeskom!" Tako stvori Bog velike morske nemani i sva živa bića, što se miču, od kojih vrvi voda, po vrstama njihovim, i sve ptice krilate u vrstama njihovim. I vidje Bog, da je bilo dobro. Bog ih blagoslovi riječima: "Rađajte se i množite se! Napunite vode u morima! I ptice neka se množe i napune zemlju." I postade večer, i postade jutro - peti dan.;  Adam nadjenu dakle imena svoj stoci i pticama nebeskim i svima životinjama zemaljskim; ali se Adamu ne nađe među njima pomoćnica, koja bi mu pristajala.

T.E. - 19. Ptice su evoluirale od reptila.
B. - 19. Ptice su stvorene prije 'puzajućih životinja'. (Post 1: 20- 24) - Tada reče Bog: "Neka vrvi voda posvuda od živih bića, i ptice neka lete iznad zemlje svodom nebeskom!" Tako stvori Bog velike morske nemani i sva živa bića, što se miču, od kojih vrvi voda, po vrstama njihovim, i sve ptice krilate u vrstama njihovim. I vidje Bog, da je bilo dobro. Bog ih blagoslovi riječima: "Rađajte se i množite se! Napunite vode u morima! I ptice neka se množe i napune zemlju." I postade večer, i postade jutro - peti dan.Tada reče Bog: "Neka zemlja proizvede živa bića svake vrste: stoku, životinje, što gmižu, i zvijeri zemaljske, sve po vrsti njihovoj!" I tako se dogodi.

T.E. - 20. Životinjski svijet započeo je s jednostavnim stvorenjima i razvijao se prema sve složenijim životinjama.
B. - 20. Među prvim stvorenim životinjama bili su visoko 'razvijeni' sisavci poput velikih kitova. Kasnije su stvorene mnoge od takozvanih nižih vrsta. (Post 1:21, 24) - Tako stvori Bog velike morske nemani i sva živa bića, što se miču, od kojih vrvi voda, po vrstama njihovim, i sve ptice krilate u vrstama njihovim. I vidje Bog, da je bilo dobro.; Tada reče Bog: "Neka zemlja proizvede živa bića svake vrste: stoku, životinje, što gmižu, i zvijeri zemaljske, sve po vrsti njihovoj!" I tako se dogodi.

T.E. - 21. Prve životinje su bile mesožderi. 
B. - 21. Prve životinje bile su biljožderi i nisu postale mesožderi sve do pada ili potopa. (Post 1: 29- 30) - I Bog reče: "Eto, predajem vam sve na svoj zemlji bilje, što nosi sjeme, i sve drveće s plodovima, u kojima je sjeme; neka vam bude za hranu! Sve zeleno bilje dajem za hranu svima zvijerima zemaljskim, svima pticama nebeskim i svemu, što se miče na zemlji i ima život u sebi." I tako se dogodi.

T.E. - 22. Prije nego što su evoluirale spolne funkcije samo su postojale ženke jednostavnijih oblika života.
B. - 22. Mužjaci i ženke životinja su stvoreni na isti dan. (Post 1: 20- 25) - Tada reče Bog: "Neka vrvi voda posvuda od živih bića, i ptice neka lete iznad zemlje svodom nebeskom!" Tako stvori Bog velike morske nemani i sva živa bića, što se miču, od kojih vrvi voda, po vrstama njihovim, i sve ptice krilate u vrstama njihovim. I vidje Bog, da je bilo dobro. Bog ih blagoslovi riječima: "Rađajte se i množite se! Napunite vode u morima! I ptice neka se množe i napune zemlju." I postade večer, i postade jutro - peti dan.Tada reče Bog: "Neka zemlja proizvede živa bića svake vrste: stoku, životinje, što gmižu, i zvijeri zemaljske, sve po vrsti njihovoj!" I tako se dogodi.Tako stvori Bog zvijeri zemaljske po vrsti njihovoj, stoku po vrsti njezinoj i sve, što gmiže na zemlji, po vrsti njihovoj. I vidje Bog, da je bilo dobro.

T.E. - 23. Nije postojao čovjek po imenu 'Adam' ; taj pojam odnosi se na rasu praljudi.
B. - 23. Nadahnuti pisci oba Zavjeta jasno govore o Adamu kao o osobi, a ne kao o ljudskoj rasi.(1 Ljet 1:1; 1 Kor 15: 21) - 1. OD ADAMA DO IZRAELA Tri velike skupine - Adam, Šet, Enoš,; Jer kako po čovjeku smrt, tako dođe i uskrsnuće mrtvih po čovjeku.

T.E. - 24. Čovjek,koji je samo još jedna životinja, razvio se po liku majmuna.
B. - 24. Čovjek, kojemu je dana vlast nad životinjama, stvoren je na sliku Božju. (Post 1: 26- 27, 30) - Tada reče Bog: "Načinimo čovjeka na sliku i priliku svoju! Neka on vlada nad ribama morskim, nad pticama nebeskim, nad stokom, nad svim zvijerima zemaljskim i nad svim, što gmiže po zemlji!"Tako stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih.; Sve zeleno bilje dajem za hranu svima zvijerima zemaljskim, svima pticama nebeskim i svemu, što se miče na zemlji i ima život u sebi." I tako se dogodi.

T.E. - 25. Čovjek postoji samo zadnju tisućinu vremena zemljine povijesti.
B. - 25. Čovjek je postojao, osim nekoliko doslovnih dana, od početka stvaranja.(Mat 19: 4; Marko 10: 6) - On im odgovori: "Nijeste li čitali, da je Stvoritelj u početku stvorio čovjeka kao muža i ženu i rekao; U početku stvorenja stvorio je Bog čovjeka kao muža i ženu.

T.E. - 26. Evolucija se nastavlja i danas.
B. - 26. Bog je završio svoje stvaralačko djelo šesti dan.(Post 2:1- 3; Iz 20: 11) - Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova. Sedmi dan bio je dovršio Bog djelo svoje, što ga stvori. On počinu sedmi dan od svega djela svojega, što ga je bio stvorio. I blagoslovi Bog sedmi dan i proglasi ga svetim, jer taj dan počinu od svega djela svojega, što ga je bio stvorio i učinio.; 

T.E. - 27. Uvijek je padala kiša na zemlju.
B. - 27. Sve do potopa nije bilo kiše.(Post 2:56; 9: 11- 17) - Nije još bilo na zemlji nikakva grmlja poljskoga, i na poljima nije još raslo nikakvo bilje, jer Gospod Bog nije još pustio dažda na zemlju i nije još bilo ljudi, da obrađuju zemlju. No dizala se je magla iz zemlje i natapala je svu površinu tla.;  Od Edena dolazila je rijeka, da natapa vrt, i ona se kod izlaza iz njega dijelila u četiri otoke.

T.E. - 28. Čovjek je evoluirao od nižih životinja.
B. - 28. Čovjek je stvoren iz praha.(Post 2:7) - Tada načini Gospod Bog čovjeka (Adama) od praha zemaljskoga i udahnu mu u lice duh života. Tako postade čovjek živo biće.

T.E. - 29. Jedna od tih nižih životinja već je bila živa kad je postala čovjek i Bog je samo dodao dušu.
B. - 29. Bog je udahnuo 'dah života' u nosnice neživog predmeta i on je oživio.(Post 2: 7) - Tada načini Gospod Bog čovjeka (Adama) od praha zemaljskoga i udahnu mu u lice duh života. Tako postade čovjek živo biće.

T.E. - 30. Prve životinje koje se mogu smatrati ljudima bile su lovci.Stotine tisuća godina kasnije čovjek je postao zemljoradnik.
B. - 30. Prvi čovjek Adam bio je vrtlar (Post 2: 15), kasnije je postao zemljoradnik (Post 3:17-19). Njegov sin Kain također je bio zemljoradnik dok je njegov sin Abel bio pastir. - Uze dakle Gospod Bog čovjeka i stavi ga u vrt edenski, da ga obrađuje i goji.; Adamu reče: "Jer si popustio molbi žene svoje i jeo s drveta, za koje sam ti zapovjedio: 'Ne smiješ jesti s njega', to neka je prokleta zemlja zbog tebe; s mukom ćeš se od nje hraniti sve dane života svojega.Trnje i korov rađat će ti, i ti ćeš jesti zelje poljsko.

T.E. - 31. Budući da je Adam evoluirao od životinja mala je razlika u psihološkoj naravi životinja i ljudi (to je temeljna pretpostavka moderne psihologije)
B. - 31. Čovjek je stvoren toliko različit od životinja da nije mogao naći takvu životinju koja bi bila s njim emocionalno i tjelesno kompatibilna. (Post 2: 20) - Adam nadjenu dakle imena svoj stoci i pticama nebeskim i svima životinjama zemaljskim; ali se Adamu ne nađe među njima pomoćnica, koja bi mu pristajala.

T.E. - 32. Žene su kao i muškarci evoluirale od životinja.
B. - 32. Eva je bila izravan čin posebnog stvaranja od Adamovog rebra, a ne od neke životinje.(Post 2:21- 23) - Zato Gospod Bog pusti dubok san na Adama, i dok je on spavao, uze mu jedno rebro i ispuni mjesto opet mesom. Gospod Bog načini ženu od rebra, što ga je bio uzeo čovjeku, i dovede je k čovjeku. Tada Adam reče: "Ta je napokon kost od kostiju mojih i meso od mesa mojega. Ona će se zvati žena, jer je uzeta od čovjeka."

T.E. - 33. Žene su evoluirale uz muškarce.
B. - 33. Muškarac je stvoren prije žene.(Post 2: 21- 22) - Zato Gospod Bog pusti dubok san na Adama, i dok je on spavao, uze mu jedno rebro i ispuni mjesto opet mesom. Gospod Bog načini ženu od rebra, što ga je bio uzeo čovjeku, i dovede je k čovjeku.

T.E. - 34. Brak je kulturna institucija koja se razvila s vremenom.
B. - 34. Brak je utemeljio Bog.(Post 2: 24) - Zato ostavlja muž oca i mater i prianja za ženu svoju, i budu jedno tijelo.

T.E. - 35. Rajski vrt je mit.
B. - 35. Svi nadahnuti biblijski pisci su smatrali raj doslovnim mjestom.(Ezek 28:13,36, 35; Joel 2: 3; Amos 1: 5) - Boravio si u Edenu, vrtu Božjemu. Sve drago kamenje bilo je odijelo tvoje: sard, topaz i dijamant, beril, oniks, i jaspis, safir, rubin i smaragd sa zlatom. Okov tvoj i ures tvoj bili su od zlata. Načinjeni su bili onaj dan, kad si se rodio.; Reći će se: "Zemlja ova, što je bila pusta, postala je kao vrt edenski, i gradovi što su ležali u ruševinama, pusti i opustošeni bili, sada su dobro utvrđeni.";  Pred njim proždire oganj. Za njim ližu plamenovi. Kao vrt edenski leži pred njim zemlja, a za njim pustinja tužna. Ništa ne uteče od njega.; Polomit ću prijevornicu Damasku. Utamanit ću stanovnike u dolini grijeha zajedno s nosiocima žezla iz kuće raskošne, Bet-Edena. Narod sirijski mora putovati u Kir!" Gospod je to rekao.

T.E. - 36. Prvi ljudi su bili vrlo primitivni i tehnološki nezreli.
B. - 36. Prve su civilizacije, unutar samo nekoliko stotina godina od stvaranja čovjeka, izrađivale profinjene glazbene instrumente(Post 4: 21) i fine legure u visokim pećima(Post 4: 22). Prvi ljudi su također imali tehnologiju za izgraditi Noinu arku (Post 6:14-16) i babilonsku kulu (Post 11: 3- 6). - Brat se njegov zvao Jubal, koji je bio pradjed svima gudačima i sviračima.; A Sila rodi Tubal-Kaina kovača, koji je pravio svakovrsno posuđe od mjedi i gvožđa. Sestra Tubal-Kainova bila je Naama.; Napravi sebi (plovni) kovčeg od drveta gofera; načini pregratke u kovčegu i zasmoli ga iznutra i izvana smolom! Ovako ćeš ga napraviti: trista lakata neka bude duljina kovčegu, pedeset lakata širina njegova i trideset lakata visina njegova! Napravi na kovčegu otvor a svjetlost i lakat mu odmjeri visine odozgor naokolo; stavi onda vrata kovčegu sa strane i načini u njemu donji, srednji i gornji kat!; Tada rekoše jedan drugome: "Hajde da pravimo opeku i da je pečemou ognju!" Tako im je služila opeka za kamen i smola zemljana za žbuku.Potom rekoše: "Hajde da sazidamo sebi grad i kulu s vrhom do neba, i da podignemo sebi spomenik, da se ne raspršimo po svoj zemlji!" A Gospod siđe da vidi grad i kulu, što su ih zidali sinovi čovječji. I reče Gospod: "Evo, svi su jedan narod, i jednak je jezik svima, i to počeše raditi. Otada neće im smetati ništa da ne urade, što naum."

T.E. - 37. Jezici su se razvijali kroz dugo vremensko razdoblje.
B. - 37. Čovjek je stvoren s ogromnim rječnikom.Vodio je inteligentne razgovore od početka.(Post 2: 18-24) - I dovede Gospod Bog sve životinje zemaljske i sve ptice nebeske, što ih bio načinio od zemlje, pred Adama, da vidi, kako će ih nazvati. Kako Adam nazove živa bića, onako će se zvati. Adam nadjenu dakle imena svoj stoci i pticama nebeskim i svima životinjama zemaljskim; ali se Adamu ne nađe među njima pomoćnica, koja bi mu pristajala.Zato Gospod Bog pusti dubok san na Adama, i dok je on spavao, uze mu jedno rebro i ispuni mjesto opet mesom.Gospod Bog načini ženu od rebra, što ga je bio uzeo čovjeku, i dovede je k čovjeku.Tada Adam reče: "Ta je napokon kost od kostiju mojih i meso od mesa mojega. Ona će se zvati žena, jer je uzeta od čovjeka." Zato ostavlja muž oca i mater i prianja za ženu svoju, i budu jedno tijelo.

T.E. - 38. Sve napreduje i postaje sve složenije.
B. - 38. Odmah nakon stvaranja sve je bilo 'vrlo dobro'. Od pada sve slabi.(Post 1 - 3)  

T.E. - 39. Smrt je ušla u svijet čim su najjednostavniji oblici života počeli evoluirati.
B. - 39. Smrt je ušla u svijet nakon što je stvoren čovjek (Rim 5: 12) - Zato kao što po jednome čovjeku uđe u svijet grijeh, i po grijehu smrt, i tako smrt prijeđe na sve ljude, jer svi sagriješiše,


T.E. - 40. Smrt je prethodila djelima koje neki ljudi zovu grijehom.
B. - 40. Grijeh je prethodio smrti.(Post 2:13,23; Rim 6:23) - Jer je plača za grijeh smrt; a milost Božja: "Život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našemu.

T.E. - 41. Borba i smrt nižih životinja bile su nužne da bi čovjek evoluirao.
B. - 41. Čovjekov neposluh je donio borbu i smrt (Post 2: 17; Rim 5: 12) - Samo s drveta spoznanja dobra i zla ne jedi, jer čim bi jeo s njega, morao bi umrijeti."; Zato kao što po jednome čovjeku uđe u svijet grijeh, i po grijehu smrt, i tako smrt prijeđe na sve ljude, jer svi sagriješiše...


Ako je evolucija stvarna to znači da je bilo strašno puno smrti prije nego što je čovjek evoluirao. Ali ako je smrt prethodila ljudima i nije bila posljedica Adamovog grijeha onda je grijeh izmišljotina. A ako nema grijeha onda nama ne treba Spasitelj. 

Teistički evolucionisti, kao i ostali evolucionisti, vjeruju da su fosili dokaz za smrt prije čovjekove evolucije.Oni nisu svjesni da se činjenice o fosilima mogu objasniti jedino svjetskim potopom.

Richard Niessen - u časopisu The Creation Research Society Quaterly, Ožujak 1980. str. 220. - 221. 


Nema komentara:

Objavi komentar