ponedjeljak, 13. svibnja 2019.

Mjesec svibanj - Marijin mjesec: Sv. Pio X. o Mariji

,,Nema sigurnijeg ni lakšeg puta da bismo se s Kristom sjedinili i po Njemu postigli savršenstvo djece Božje, da bismo bili blaženi i neokaljani pred Bogom, od Marije“. Krist je začetnik i dovršitelj vjere (Heb 12,2), a nakon njega je Marija najsavršeniji temelj cijele građevine naše vjere jer nju je sam Bog prozvao blaženom što je vjerovala i ona je začela i nosila u svojoj utrobi onoga koji je sama Istina. Bog je potpuno slobodan i on nam je mogao darovati dar spasenja i na drugi način, no on je to želio upravo po Mariji i zato nema drugoga načina da Krista primimo osim po Marijinim rukama jer zbog utjelovljenja Kristova ne možemo Isusa i Mariju odijeliti, piše sv. Pio X. Marija nas dakle vodi spoznaji Krista jer je ona na najosobniji način proživjela s Kristom sva otajstva njegova života i ona nas vodi životu s Kristom jer je ona taj život posjedovala u savršenstvu.

Ovdje trebamo ući u dubinu i pogledati koji su to točno razlozi našeg pouzdanja u Mariju i kako ih precizno teološki formulirati. Sv. Pio X. čini to na sustavan način i navodi tri ,,moćna razloga“ za posebnu naklonost koju Marija ima prema nama, grešnicima. Ona je, kao prvo, naša Majka. Marija je, naravno, Majka Kristova, a samim time i Majka Božja jer je nosila u svojoj utrobi i rodila drugu božansku osobu, Sina Božjega. Krist je od nje uzeo fizičko tijelo kao pravi čovjek, no kao otkupitelj ljudskoga roda on raspolaže još jednom, mističnim tijelom – Crkvom, koje se sastoji od vjernika koji su pritjelovljeni Kristu po sakramentu krštenja. Tako je Marija ne samo Majka Kristova i Majka Božja, nego i Majka Crkve, odnosno sviju vjernika. ,,U istoj utrobi prečiste Majke je (vječni Sin Božji) uzeo tijelo, a istovremeno i jedno duhovno tijelo koje se sastoji od onih, koji će u njega vjerovati“, piše sv. Pio X. Kao što je nosila u sebi Spasitelja svijeta, tako je u svojoj utrobi nosila i sve nas koji smo otkupljeni Njegovom Žrtvom na Križu te je svatko od nas rođen od Marije na duhovni način, kao dio Kristova otajstvenog tijela, Crkve. Drugi razlog našeg pouzdanja u Mariju je taj da je Marija na jedinstveni način sudjelovala ne samo u životu, nego i u Kristovoj muci i smrti. Krist je bio istovremeno žrtva i svećenik, a Marija mu je kao Bogorodica podarila to tijelo koje će on žrtvovati za naše spasenje. Ona ga je pratila sve do žrtvenika križa, ostala s njime neprekidno najuže povezana. Ona je zajedno s njime na duhovni način pretrpjela cijelu muku i tako na jedinstveni način sudjelovala u njegovu otkupiteljskom djelu. Zato je zaslužila da je nazivamo Obnoviteljicom (Reparatrix) izgubljenog ljudskog roda kao i Djeliteljicom (Dispensatrix) svih milosnih blaga koje nam je Krist zaslužio svojom krvlju. I treći razlog našeg pouzdanja u Mariju, treći naslov koji sv. Pio X. dodjeljuje Mariji, je to da je ona Posrednica i Pomiriteljica. To je posljedica i vrhunac njezine cjelokupne uloge u Božjem planu spasenja. Krist nam je po svojoj smrti stekao sve milosti, on je po svojoj naravi posrednik između Boga i ljudi, a Marijino je posredništvo izvedeno iz Krista, o njemu ovisno, ona dalje posreduje milosti na temelju njezina jedinstvenog sudjelovanja u muci svojega Sina. Krist je izvor iz čije punine svi mi primamo, a Marija je poput vodovoda (kako to piše sv. Bernard iz Clairvouxa) koji prenosi do nas te milosti; Krist je glava, Marija je poput vrata koji povezuje glavu s tijelom i koji iz glave prenosi tijelu život i snagu. I to posredništvo je jedinstveno, ona s pravom upravlja blagom Kristovih zasluga te ih raspodjeljuje jer Krist vlada u nebu kao Kralj nad kraljevima, a Marija ,,stoji s Njegove desne, kao pouzdana zaštitnica i pomoćnica svih nevoljnih“.


Nema komentara:

Objavi komentar