srijeda, 2. studenoga 2016.

Kardinal Burke odbija 'zajedničko pričešćivanje' i prije Papina priznanja Lutheru u Švedskoj

"Nepromjenjiv je nauk" Katoličke Crkve da samo oni koji vjeruju da je Isus Krist uistinu nazočan u posvećenomu kruhu i vinu mogu primiti sv. pričest, izjavio je kardinal Raymond Burke. Vatikanski je kardinal rekao da Pavao jasno kaže da ako osoba koja prima a ne priznaje tijelo Kristovo tijelo, on "blaguje svoju osudu".   

"To je svetogrđe. To ubrajamo u najozbiljnije grijehe ", rekao je.   Kardinal je uzvratio na pitanje o zajedničkomu pričešćivanju s drugim kršćanskim vjerama, koje mu je postavio John-Henry Westen, iz LifeSiteNewsa, za vrijeme predstavljanje hrvatske inačice knjige knjige o euharistiji u Zagrebu, u Hrvatskoj.   

"Nitko ne može primiti sv. euharistiju, samo ako smatra da hostiju koju prima, premda izgleda kao kruh, ima okus kruha i miriše na kruh, je pravo Tijelo i Krv Kristova. Samo osoba koja vjeruje u ovo može primiti presveti sakrament, može primiti sv. pričest," kaže on.   

Burkeove izjave dolaze nekoliko dana prije odlaska pape Franje u Lund, u Švedskoj, na 500. obljetnicu, kada je Martin Luther čavlima prikačio svojih 95 tvrdnji na vrata crkve dvorca u Wittenbergu, 31. listopada 1517. godine. Luteranski i katolički biskupi ponadali su se da će Papa, makar u početku, dopustiti zajedničko pričešćivanje luteranima koji su u braku s katolicima. 

Papa je pokazao otvorenost prema luteranima za primanje pričesti s katolicima, govoreći jednoj luteranskoj protestantici, prošle godine, da "ide naprijed" vođena svojom savješću. Također, prošle godine, luteranski pastor iz Rima ustrajao je na tomu da papa "otvori vrata" pričešćivanju  katolika i luterana, nakon što je posjetio luteransku zajednicu i izjavivši da ove dvije vjere "trebaju ići zajedno."   
Ali, kardinal Robert Sarah, glavni vatikanski obredničar, odgovorio je, nakon nekoliko dana, da "zajedničko pričešćivanje nije dopušteno između katolika i nekatolika", dodajući da "da se mora priznati katolička vjera. Nekatolik ne može primiti pričest. To je vrlo, vrlo jasno. To nije pitanje  savjesti. "   

Burke je nazvao "veoma zamršenim" bilo koga upućivati da bi na predstojećoj proslavi, u čast Martin Luthera, trebala biti "prigoda nekakvoga 'euharistijskog gostoprimstva' ili zajedničkoga pričešćivanja."   

"To nije moguće. Da, to je nepromjenjivo ", rekao je on.   

"Ili je sveta hostija Tijelo, Krv, Duša i Božanstvo Kristovo, ili nije. Ako nije, onda to je najteži grijeh ponuditi svetu hostiju nekomu tko u nju ne vjeruje", zaključio je.       

Cijela izjava kardinala Burkea  za  LifeSiteNews: 

Preuzvišeni! ima li nešto o svetoj euharistiji što zabranjuje zajedničko pričešćivanje s drugim kršćanskim sljedbama? Sljedeći tjedan ima, a veći i sada, da se neki od luteranskih poglavara nadaju primanju pričesti i mogućnosti zajedničkoga pričešćivanja među različitim kršćanskim vjerama. Ima li nešto o svetoj euharistiji što zabranjuje, ako postoji takva zabrana, je li taj nauk nepromjenjiv? 

Kardinal Raymond Burke: Što je sa svetom euharistijom (koja zabranjuje zajedničko pričešćivanje među vjerama)? Sveta euharistija je prava tijelom, krvlju, dušom i božanstvom Kristovim, nakon što svećenik izgovori posvetu,  posuđujući osobno svoj glas Kristu, koji je onaj koji djeluje na svetoj misi, kada kruh i vino mijenjaju svoju bit u tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista.   

I tako, nitko ne može pristupiti svetoj euharistiji, osim ako smatra da je hostija koju prima, premda izgleda kao kruh, ima okus kruha i miriše na kruh, pravo je Tijelo i Krv Kristova. Samo osoba koja vjeruje u ovo može pristupiti presvetomu sakramentu, može primiti svetu pričest.

Sv. Pavao objašnjava ovo, u 11. poglavlju svoje prve poslanice Korinćanima, kada su se događale zlouporabe u euharistijskomu slavlju u ranoj Crkvi. On je veoma otvoreno rekao da osoba koja prima svetu pričest, bez priznavanja Kristova tijela, blaguje svoju osudu. To je svetogrđe. To je jedan od najtežih grijeha.   

Stoga ne pozivamo one koji ne vjeruju u zbiljnu nazočnost primajući svetu pričest, prije svega iz poštovanja prema gospodinu našem Isusu Kristu, i zbog poštovanja prema zbiljnoj euharistiji, ali i zbog poštovanja tih osoba, jer pozvati ih da prime nešto u što oni ne vjeruju je krajnji znak nepoštovanja našega Gospodina, što čini veliku štetu dušama onih koji se pozivaju.   

To je jednostavno tako. Na primjer, uzmite klasično luteransko vjerovanje: Postoji ta zamisao o svetoj pričesti kao svojevrsnoj ćudorednoj nazočnosti našega Gospodina u bogoslužnomu slavlju. Ali, kada bogoslužje završi, ti kruhovi koji se koriste - i ja namjerno koristim naziv 'kruhovi', jer oni nisu Kristovo tijelo – jednostavno se vrate u ladicu za neki drugi put.   

Za nas, čim su hostije stave na žrtvenik i budu posvećene, one se pretvaraju (transupstanciraju) u tijelo i krv Kristovu, pohranjuju se u svetohranište, za bolesne i umiruće, izlažu se na klanjanju i za možebitnu pričest vjernika. Prema ovim hostijama nikada se ne možemo ophoditi na neki drugi način, budući su one zbiljna nazočnost Gospodina našega Isusa Krista u našoj sredini.   

Mislim da je veoma teško reći da će proslava, koja će se održati u čast Martinu Lutheru, biti prigoda za neku vrstu 'euharistijskog gostoprimstva“ ili zajedničkoga pričešćivanja. To nije moguće. Da, to je nepromjenjivo.   

Ili je sveta hostija tijelo, krv, duša i božanstvo Kristovo, ili nije. A ako je tako, najozbiljniji je grijeh ponuditi svetu hostiju nekomu tko u nju ne vjeruje.  

Pete Baklinski i John-Henry Westen, Lifesitenews

Izvor

Nema komentara:

Objavi komentar