srijeda, 17. svibnja 2017.

Litanije Bezgrješnom Srcu MarijinomGospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas! 
Kriste, usliši nas!
Oče, nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!
Srce Marijino, bez istočnog grijeha začeto,                    moli za nas!
Srce Marijino, od svakoga osobnog grijeha čisto, 
Srce Marijino, svake kreposti i milosti puno,
Srce Marijino, pravilo svetosti, 
Srce Marijino, po tajanstvenom navještenju 
stanom Božjim postalo,
Srce Marijino, po tajanstvenom pohodu 
novim milostima obasuto,
Srce Marijino, najužom prisutnošću utjelovljene 
Riječi devet mjeseci razveseljavano,
Srce Marijino, u porodu Isusa, Sina tvoga, 
neiskazanim veseljem napunjeno,
Srce Marijino, u prikazanju Sina tvoga u hramu, 
po Simeonovu proročanstvu, mačem tuge probodeno,
Srce Marijino, zbog izgubljenog Isusa 
tri dana jako rascviljeno,
Srce Marijino, radi nađenoga Isusa neopisivo obradovano,
Srce Marijino, zbog rastanka s Isusom jako ražalošćeno,
Srce Marijino, zbog tuge Sina tvoga u 
Maslinskom vrtu jako rastuženo,
Srce Marijino, u šibanju nevinoga Isusa isto 
tolikim udarcima izranjeno,
Srce Marijino, šiljcima trnove krune izbodeno,
Srce Marijino, teretom križa opterećeno,
Srce Marijino, s raspetim Sinom također na križ pribito,
Srce Marijino, svim Isusovim mukama posebice izmučeno,
Srce Marijino, u smrti Sina tvoga uz križ 
morem muka obliveno,
Srce Marijino, s mrtvim Isusom skupa pokopano,
Srce Marijino, zbog tolikih grijeha ljudskih prežalosno,
Srce Marijino, o uskrsnuću Isusovu od radosti opet oživjelo,
Srce Marijino, u uzašašću Isusovu
neiskazanom slašću napunjeno,
Srce Marijino, u silasku Duha Svetog novim obiljem milosti obasuto,
Srce Marijino, u slavnom uznesenju svojem nad sve blažene duhove uzvišeno,
Srce Marijino, uzroče naše radosti,
Srce Marijino, zdravlje bolesnih,
Srce Marijino, utjeho svih nevoljnika,
Srce Marijino, utočište grješnika,
Srce Marijino, ufanje i slatka obrano svojih vjernika,
Srce Marijino, jakosti umirućih,
Srce Marijino, okrepo duša u čistilištu,
Srce Marijino, štite ratničke Crkve,
Srce Marijino, radosti Anđela i sviju Svetih,
Srce Marijino, stane Duha Svetoga,
Srce Marijino, milino Isusa, Sina tvoga,
Srce Marijino, srce po Srcu vječnoga Oca,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Dopusti, da hvalim Srce tvoje, Djevice Marijo.
Daj mi jakosti protiv neprijatelja tvojih.

Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, koji si u Srcu blažene Djevice Marije, pripravio dostojan stan Duhu Svetomu, dopusti milostivo, da mi, koji se pobožno spominjemo prečistoga Srca njezina, možemo po tvojem Srcu živjeti. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
(Iz molitvenika "Srce Isusovo spasenje naše" - Zagreb 1946.)

Nema komentara:

Objavi komentar